Pazartesi, Temmuz 22, 2019
Ana Sayfa Girişimcilik

Girişimcilik

Yeni iş fikirleri. Türkiye’de daha önce denenmemiş veya projelendirilmemiş işlere dair özel yöntemler. Para kazanmanın yolları.

SENET NEDİR? NASIL DÜZENLENİR? (SENET HAKKINDA HER ŞEY)

senet düzenlemenin püf noktaları

SENET NEDİR? NASIL DÜZENLENİR? (SENET HAKKINDA HER ŞEY)

İnsanlar arası çeşitli borç ilişkilerini bir şekle sokarak hem alacaklıyı hem de borçluyu bir güvence altına almak birçok yöntemle mümkündür. Çoğu içerdiği özellikler bakımından çeşitli benzerlikler ama önemli ayırt edici özelliklerde barındırır. Senet oldukça yaygın ve bilindik bir borç tipi düzenleyici evrak tipidir. Hemen herkes senet dendiğinde kafasında bir şeyler oluşturabilir. Ne yazık ki oldukça büyük önem arz eden bir belge tipi olan senetler hakkında bilinmeyen, öğrenilmesi gereken ve daha dikkatli olunması gereken noktalar vardır. O yüzden sizlere hazırladığımız bu yazıda en baştan başlayarak önce senet nedir? Sorusunu yanıtlayacağız. Ardından senedin özelliklerine bir bakacak olmazsa olmazları nelerdir bunlara değineceğiz. Ve son olarak senetlerle alakalı yaptırımlar, kefalet durumlarına değinerek kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağız.

Senet Nedir?

Ortada bir senet olabilmesi, oluşturulabilmesi için öncelikle bu senede sebep bir borç ilişkisinin olması gerekir. Akla gelen ilk borç ilişkisi iki kişi arasında alacaklı ve borçlu konumundaki kişiler şeklindeki borç ilişkisidir. Bu bilgide bir hata yoktur fakat tek borç ilişkisi bu şekilde olmamaktadır. İkiden fazla kişi arasında da borç ilişkisi oluşabilir. Alacaklılar birden fazla olabilir yahut borçlular birden fazla olabilir. Hatta hem alacaklılar hem borçluların sayısı birden fazla olabilir. Kişilerin dışında şirketler ve firmalar da borç ilişkilerinde alacaklı veya borçlu konumunda olabilirler. İşte yukarıda sıraladığımız alacaklı ve borçlu ihtimallerinden her birinin kendi aralarında bir borca istinaden hazırlayıp borçlu kısmın imzalayarak onayladığı belgelere senet denir.

Türk hukuk sisteminde senetler “kıymetli evrak” olarak görülmekte Türk Ticaret Kanunu bu durumu 645. Maddesinde de incelemektedir.

Senet Çeşitleri

Senedin birkaç değişik çeşidi bulunmaktadır. Aralarında belli ayırt edici özellikler bulunan bu çeşitlerin her birinin özel kullanım alanı vardır. Bazı çok bilindik ve en çok duyulan senet çeşitleri hakkında en azından ismen bilgi sahibi olmanız için bir kaçını şöyle sıralayalım:

 • Kambiyo senetleri
 • Makbuz ve rehin senedi
 • Tahvil
 • Hisse senedi

Senet Nasıl Doldurulur? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Senet doldurulurken içerisinde geçmesi şart olan bazı kelimeler, uyulması gereken bazı kurallar ve yapılması zorunlu olan şeyler vardır. Şimdi bunlar hakkında sırasıyla bilgi vererek bir senet nasıl doldurulur eksiksiz öğreneceğiz. Burada sıralayacağımız özellikler senedin hukuki geçerliliği içinde önem teşkil etmektedir.

 • Senet metninde eğer metin Türkçe düzenleniyorsa “bono” kelimesinin geçmesi zorunluluğu vardır. Bono dan daha çok rastlanılan şekil metinde “Emre muharrer senet” yazmasıdır. Yahut farklı bir dilde düzenlenecekse senet o dilde bono kelimesine karşılık gelen kelimenin metinde geçmesi gerekir.
 • Borçlanan kişi bu belge sonucunda belge üzerinde yazılı olan rakamdaki borcunu kayıtsız şartsız ödemeyi vaat ve kabul edeceği için senet bedeli belirlenmiş olmak zorundadır. Hem rakamla hem de yazıyla senet üzerinde bahsi geçen borç belirlenmiş ve belirtilmiş olmalı.
 • Senet üzerinde bu senedin düzenlendiği tarih ve yerin belirtilmesi zorunlu unsurdur. Senedin düzenlendiği yer ve tarihe ilişkin bilgiler de belge üzerinde bulunur.
 • Senede dair ödeme yeri de belge üzerinde belirtilmelidir. Eğer ki bir ödeme yeri metin üzerinde düzenlenmemişse senedin düzenlendiği yer ödeme yeri olarak kabul edilir.
 • Senette ödeme kime yapılacaksa onun isim ve soy isminin bulunması gerekir bu bir şirket gibi tüzel bir kişilik de olabilir. Bu durumlarda da unvanı yazılmalıdır.
 • Senedin ne zaman ödeneceği de kesinlikle senet üzerinde bulunması gereken bilgilerdendir.

Senet Ödenmezse Ne Olur?

Borçlu kişi bir senet üzerine imza atarak senet konusu borcu belirtilen tarihte ödemeyi vaat etmiş olur. Tabi ki işler her zaman böyle ilerlemez ve kişiler zaman zaman borcu ödeyememe durumu ile karşılaşırlar. Burada alacaklı bakımından bir mahrumiyet söz konusu olur ve çeşitli yollara başvurma hakkı doğar. Ama senet ödenmezse ne olur? sorusunda akla gelen ilk soru şu olur: kefil var mı?

Bir senet düzenlenirken zaman zaman bir kefil de belirlenebiliyor. Kefilin görevi ve sorumluluğu ise şu oluyor. Her borçlu bahsedilen zamanda borcunu ifa etmezse yerine getirilmemiş olan borcu kefil olan kişi üstenir ve alacaklıya karşı aynı borçlu gibi sorumlu olur.

Senet düzenlendi ama bir kefil söz konusu değil ise alacaklı icra işlemi başlatma hakkında sahiptir. Eğer ki geciken borcu borçlu taksit taksit ödemeyi teklif ederse, gecikme faizi ve icra masrafları gibi detayları da ödeme yükümlülüğüyle birlikte alacaklı bu teklifi kabul eder.

Tabi senet icraya verme süresi vardır ve alacaklı da bu konuda kendi üstüne düşen dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Yani alacaklı da belli şartlarla kısıtlanmaktadır. Alacaklının alacak hakkının zamanaşımına uğrama süresi 3 yıldır. Senet icraya verme süresi de denebilir buna. Bu ne demektir. d-Daha detaylı bir şekilde incelemek gerekirse. Belirtilen vade tarihi geldi fakat borçlu ödeme işlemini gerçekleştirmedi. Hiçbir işlem yapılmadan vade tarihinden geçen üç yıllık süre içerisinde senet zamanaşımına uğrar ve borç eksik borca dönüşür. Eksik borç takibi yapılamayan borç demektir.

Senedin tahsili , Senet Nasıl Tahsil Edilir 2019?

Senet tahsili konusunda aslında bireysel olarak elinizden pek bir şey gelmeyebilir. Tahsilat konusunda yaşanan sıkıntılarda özellikle bir acil durum söz konusuysa oyalanmadan icra iflas alanında uzmanlaşmış avukatlara uğramanız ve bu konuda danışmanız önerilir. Eğer senet üzerinde belirtilen zaman ve yerde sorunsuzca borçlu borcunu alacaklıya ödemişse burada zaten aksi giden bir durumda olmadığı gibi bir sıkıntı da yoktur. Bunun dışında gelişen durum ve yaşanabilecek ihtimallerde ise yardımcı olacak kişiler muhakkak avukatlardır. Bir senet nasıl tahsil edilir? Sorusunun en doğru ve eksiksiz bilgisine sahip alanında uzmanlaşmış avukatlar ile işinizi çok kısa zamanda halletmiş olursunuz.

Faturasız Senet Tahsilatı

Bazı durumlarda kişiler fatura olmadığı için sendin iptali gibi bir durum olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. Burada borcun ödenmesi borçlunun sorumluluğu fatura kesilmesi alacaklının yükümlülüğüdür. Burada faturanın kesilememiş olması yani bir fatura eksikliği durumu tabi ki hatalı bir durumdur ve üzerine ilgili uygulamalar yapılacaktır ama tek başına fatura olmaması borcun geçersizliği için yeterli bir gerekçe ve itiraz değildir. Burada “faturasız senedin geçerliliği” durumu karşımıza çıkar. Faturasız senet tahsilatı da yapılabilir ve fatura olmaması alacaklıya bir yaptırım getirecek borçtan ayrı bir sorumluluk olacaktır.

Bir senet nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Sorularından da önce Senet nedir? Bu kelime tam olarak neyi karşılar? Sorusundan başlayarak senet hakkındaki her şeyi inceleyerek insanların kafasındaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalıştık. Siz de bir senet hazırlarken yahut bir senedin tarafı olmayı düşünürken hazırladığımız metni dikkate alarak hareket edebilirsiniz.  Senet hazırlarken gerek borçlu konumunda olun gerek alacaklı yahut kefil her biri diğerinden farklı sorumluluklarla yükleniyor ve bu ilişkide belli görevleri üsteleniyor. Bu sebeple bir senet üzerinde sahip olacağınız taraf bir yana bırakılarak muhakkak gösterebileceğiniz en iyi özen ve dikkati bu işe yönlendirerek ilerleyiniz.

 

 

 

 

Kokoreç Satarak Para Kazanmak

kokoreç satarak para kazanmak hakkında her şey

Kokoreç Satarak Para Kazanmak

Türk sokak lezzetleri arasında en sevilen yiyeceklerden biri de kokoreç olarak öne çıkıyor, seyyar satıcılar ya da dükkanlarda satılan kokoreçin seveni de fazlasıyla bulunuyor. Sakatatlar arasında sıklıkla tercih edilen kokoreç yılın her günü ve özellikle gece saatlerinde tüketiliyor.

Kokoreç satarak para kazanmak da girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bir yiyecek olması nedeniyle geniş bir müşteri kitlesi de bulunuyor. Seyyar kokoreç satmak ve dükkan açarak kokoreç satmak arasında ise büyük farklar bulunuyor ancak her iki durumda da yüksek miktarda gelir elde edilebiliyor.

Seyyar kokoreç izni ve dükkandan kokoreç satmak hakkında tüm bilgileri yazımızda bulabilir, karlı bir iş için fikir edinebilirsiniz.

Seyyar Kokoreç Satmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Kış aylarınının ve gece saatlerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan kokoreç az miktarda sermaye ile yüksek miktarda para kazandıran sektörler arasında bulunur. Kokoreç satmak için bir takım noktalara dikkat etmeniz gerekir ancak ilk hedefiniz mutlaka temiz ve güvenilir bir satış prensibi belirlemek olmalıdır.

Kokoreç müdavimleri gerektiği takdirde kilometrelerce yol gitmeyi göze alacaktır dolayısıyla ününüzü duyurmak ve kısa sürede para kazanmak için her zaman hijyen kurallarına uymalı ve gerekli tedbirleri almalısınız. Seyyar kokoreç arabası ile satış yapabilmek için dikkat edilmesi gerekenler ise şunlardır:

 • Kabul edilen son yasalara göre mutlaka Seyyar Tezgah Ruhsatı alınmalıdır aksi durumda belediye yetkilileri yüklü miktarda ceza kesebilir,
 • Seyyar kokoreç izni için yaşadığınız şehirdeki belediye yetkilileri ile birebir görüşebilir ya da telefonla bilgi alabilirsiniz, pek çok belediye kokoreç arabalarına izin vermektedir,
 • Seyyar kokoreç maliyeti yaklaşık 2000 TL civarında olmaktadır ancak arabanın büyüklüğü, yaşanılan şehir, vergi ve diğer masraflara göre bu miktar artabilir veya azalabilir.

Seyyar Kokoreç Satmak İçin Gerekli Olan Belgeler

Seyyar kokoreç satmak için gerekli olan belgeler tüm ülke genelinde sabittir ve aşağıdaki şartlar herkes için istenmektedir:

 • İkametgah adresi, satış yapılmak istenen belediye sınırları içinde olmalıdır,
 • Kokoreç satışı ile para kazanabilmek için gıda üretim izni alınmalıdır,
 • Satışı yapacak olan kişinin bulaşıcı bir hastalığa sahip olmadığına dair belge alınmalıdır,
 • SGK’ya bağlı gelirinizin olmaması gerekir.

Yukarıdaki belgeler ile bağlı bulunduğunuz belediye birimine doğrudan başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul edildiğinde belediyeye aylık ve yıllık vergileri ödemeniz ve kurallara uymanız halinde zabıtalar ile sorun yaşama ihtimaliniz de ortadan kalkacaktır.

Seyyar Kokoreç Satışının Avantajları Nelerdir?

Ülkemizde giyimden elektroniğe kadar tüm sektörlerde seyyar satıcılık mesleği yaygındır ve pek çok kişi alışverişini bu yöntemle yapar. Seyyar kokoreç satışı da doğru ve işlek bir merkezde yapıldığı takdirde iyi bir gelir fırsatı sunmaktadır aynı zamanda seyyar kokoreç satışının avantajları da girişimcileri memnun edecektir:

 • Dükkan açma maliyetine göre giderleriniz daha düşük oranda olacaktır,
 • Seyyar kokoreç satmak genelde akşam saatlerinde daha fazla para kazandırır dolayısıyla gündüz vakitlerinde diğer işlerinizle ilgilenebilirsiniz,
 • Kira, elektrik, su gibi giderler minimum seviyede olacaktır,
 • Her zaman aynı noktada satış yapmak insanların güvenini kazanmanızı sağlayacak ve sabit bir müşteri kitleniz oluşacaktır.

Kokoreç Dükkanı Açarak Para Kazanmak

Seyyar satıcılık size göre değilse ve günün her saatinde satış yapmak istiyorsanız kokoreç dükkanı açarak para kazanmak doğru bir seçim olacaktır. Kokoreç dükkanı açabilmek için kendi imkanlarınızı kullanabilir, tüm detaylar ile birebir ilgilenebilir ya da kokoreç bayiliği alarak pek çok yükümlülükten kurtulabilirsiniz. Her iki durumda da kendi işinizin patronu olabilir ve kokoreç ile para kazanabilirsiniz.

El lezzetine ve kokoreç yapımına güvenen kişilerin kendi dükkanlarını açması daha yararlı olacaktır, kokoreç bayiliği veren firmalar ise kendi tarif ve lezzetlerine uygun satış yapılmasını isteyecektir.

Kokoreç dükkanı açmak için gerekli olan evraklar seyyar kokoreç için gerekli olan evraklar ile benzerlik göstermektedir ancak belediyeler farklı evraklar da istemektedir.

Kokoreç Dükkanı Açmanın Avantajları Nelerdir?

Kokoreç dükkanı açma maliyeti seyyar tezgaha oranla daha fazla olsa da kısa sürede sermayenizi ikiye katlayabilirsiniz, kokoreç dükkanı açmanın avantajları ise şunlardır:

 • Sabit bir adresiniz olacaktır dolayısıyla müşteriler sizi bulacaktır,
 • Kısa sürede marka gücünüzü arttırabilir ve şube açabilirsiniz,
 • Belediye zabıtaları ile sorun yaşama şansınız oldukça düşüktür,
 • Kokoreç para kazandırır mı hakkında endişeleriniz varsa köfte, balık ya da sucuk gibi yan ürünlerle gelirinizi arttırabilirsiniz,
 • Müşteriler sabit bir dükkana daha fazla güven duyacaktır ve memnuniyet duyan müşteriler tekrar sizi tercih edecektir.

Türk Kadın Girişimciler! En Başarılı 8 Yeni Kadın Girişimci

türk kadın girişimciler

Türk Kadın Girişimciler! En Başarılı 8 Kadın Girişimci

Türkiye’de çalışma sistemleri ve geleneksel aile düzenleri kadınların geri plana atılmasına sebep oluyor, pek çok kadın kendi yeteneklerini ve gücünü fark edemeden dört duvar arasında sıkışıp kalıyor ya da iş hayatında ataerkil sistemler yüzünden çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor.

Son yıllarda ise Türk kadın girişimciler kendi hedefleri ve yetenekleri doğrultusunda büyük adımlar atmayı başardı ve her geçen gün kadın girişimci sayısı artıyor. Yapılan araştırmalara göre kadın girişimcilerin sayısı dünyada %19 oranına ulaşmayı başardı ancak daha fazla kadının girişimcilik alanında cesaretlendirilmesi gerekiyor.

Türk kadın girişimciler kendi imkanları ve hedefleri doğrultusunda büyük fırsatlar yarattı ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Siz de hayallerinizi gerçekleştirebilmek, kendi işinizi kurabilmek ve hedeflerinize ulaşmak için ilk adımı atabilirsiniz, sizin için hazırladığımız bu yazıda ihtiyacınız olan ilham ve cesareti bulabileceğinize inanıyoruz.

En Başarılı Kadın Girişimciler Kimler? Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyorlar?

Anne olmak, ev hanımı olarak hayatınızı sürdürmek ya da iş hayatında zorluklarla karşılaşmak girişimci olmanıza engel değil!

En başarılı kadın girişimciler ve yaptıkları işler hakkında bilgi sahibi olarak hayalini kurduğunuz işleri gerçekleştirebilir, dünyanın en başarılı ve en fazla para kazanan kadınları arasında yerinizi alabilirsiniz. Listemizde Türkiye’nin kadın girişimcileri ile ilgili tüm detayları bulabilir ve hayatınızı değiştirmek için ilk adımları atabilirsiniz.

Gizem Yasa – Butigo.com

Ekonomi alanında eğitim aldıktan sonra Amerika’da bir hukuk firmasında çalışmaya başlayan Gizem Yasa hobi olarak yaptığı takı tasarım işi ile Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan Butigo’nun kurucu ortakları arasında yerini aldı.

İş fikirleri girişimcilik alanında adını duyurmayı başaran Gizem Yasa şu an da Türkiye’nin en fazla bilinen kadın girişimcileri arasında bulunuyor. İstanbul’a gelerek hayatını her alanda değiştirmeyi başardı ve başarılı bir kadın olarak büyük bir markanın kurucu ortaklarından oldu.

Gizem Yasa, butigo.com’un kurucu ortaklığının yanı sıra Çiçeksepeti ve Modanisa gibi markalara da danışmanlık yapıyor aynı zamanda iş ve işçi bulmak için mobil bir uygulamayı hayata geçirmek için çalışmalarını yürütüyor.

Başak Taşpınar – Armut.com

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Başak Taşpınar, ABD’de büyük ve önemli firmalarda çalışmaya başladı ve kariyerini bu yönde sürdürmeyi planladığını ifade ediyor. Ancak 2010 yılında radikal bir değişim ile Türkiye’nin hizmet sektöründe en bilinen sitelerinden birini kurarak sosyal girişimcilik örneği de gösterdi.

ABD’den Türkiye’ye taşınma sürecinde ve sonrasında kendi evi için boyacı, nakliyeci gibi iş alanlarında hizmet almakta zorlandığını ifade ediyor ve Armut.com’un bu sayede ortaya çıktığını belirtiyor.

Amerika’da hizmet araştırması ve satın almak için çeşitli siteler bulunduğunu ancak Türkiye’de eksiklik hissettiğini söyleyen Başak Taşpınar girişimcilik alanında en büyük örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Armut.com ilk aylarda %700 oranında büyüme sağlamayı başardı ve kurulduğu ilk günden itibaren milyonlarca kişiye aracılık yaparak büyük bir gelir sağlıyor. Esnafla müşteri arasında en bilinen ve güvenilir bir aracılık sistemi oluşturmayı başaran Taşpınar, şu an da en fazla kazanan kadınlar arasında bulunuyor.

Demet Mutlu – Trendyol

Türkiye’nin en büyük e – ticaret sitelerinden biri olan Trendyol giyim, aksesuar, teknoloji, kozmetik vb. alanlarda yediden yetmişe herkes için ürün satıyor ve kurucusu da genç kadın girişimci Demet Mutlu.

29 yaşında Trendyol’u kurarak büyük bir girişimcilik örneği sunan Mutlu, Türk kadın girişimciler için büyük bir örnek oluşturuyor. Trendyol’un yaklaşık 8 milyon müşterisi bulunuyor, internetten alışveriş yapmak isteyen kişiler için büyük fırsatlar ve kampanyalar sunan site aynı zamanda yüzlerce marka anlaşması ile her gün binlerce kargo gönderiyor.

Türkiye’de ve dünyada pek çok ödül almayı başaran Mutlu, yaklaşık 50 milyon dolar yatırım almayı da başardı ve her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Gamze Cizreli – BigChefs

1968 yılında doğan Gamze Cizreli, şu an da başarılı girişimci hikayeleri için en büyük örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ankara’da başlayan serüveni ile şu an da Türkiye’nin birçok noktasında mekan açabilecek güce sahip kadınlardan biri.

2007 yılında Ankara’da açılan BigChefs, Ankara’lıların en gözde mekanlarından biri olmayı başardı ve kısa süre içinde üç şubesi daha faaliyete geçti. Burger, et yemekleri, ev yemekleri, tatlı, salata gibi pek çok alternatifi müşterileri için hazırlayan Cizreli, 2019 senesi itibariyle yaklaşık 20 şubeyi idare edebilen başarılı kadın girişimci olarak tanınıyor.

2010 yılında KAGİDER Girişimcilik Ödülü’nü almaya hak kazanan Cizreli aynı zamanda ODTÜ’de uzun bir süre girişimcilik dersleri de verdi.

Hanzade Doğan Boyner – Hepsiburada.com

En fazla müşteri sayısına sahip olan e – ticaret sitelerinden biri olan Hepsiburada.com’un kurucusu Hanzade Doğan Boyner kısa süre içinde büyük bir atılım yaparak en başarılı Türk kadın girişimciler arasında yerini almayı başardı.

Kozmetik, teknoloji, aksesuar, ev bakımı, tadilat gereçleri gibi yüzlerce kategoride satış yapan Hepsiburada.com, Türkiye’nin en fazla bilinen sitelerinden biri. 2001 yılında faaliye başlayan e – ticaret sitesi her geçen gün büyüme kaydederek yaklaşık 15 milyon ürün satışı yapabilecek güce ulaştı.

2013 senesinde ‘En Sevilen E-Ticaret Sitesi’ ödülünü almaya hak kazandı ve tüm bu gelişmeler Hanzade Doğan Boyner tarafından yürütüldü. Girişimcilik fikirleri 2001 yılında henüz bu kadar etkin değilken Boyner ile birlikte yeni ve farklı iş olanakları da açıldı.

Aslı Gökdere – Evmanya.com

Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Gökdere, çeşitli firmalarda çalışma hayatına atıldı aynı zamanda ev dekorasyonu konusunda blog yazılarına devam ediyordu. Ancak 2010 yılında ev dekorasyonu ve ihtiyaçları alanında eksikliği fark ederek ihtiyaçlara yönelik evmanya.com sitesini hayata geçirdi.

Türk kadın girişimciler ve henüz hayallerine ulaşamayan kadınlar için ilham kaynağı olmayı başaran Gökdere, büyük oranda kazanç sağlamayı da başardı. Hanzade Doğan Boyner ile anlaşma sağlayarak hisselerinin büyük bir çoğunluğunu devreden Gökdere, yönetici pozisyonu ile işlerine devam ediyor.

Deniz Ertaner – Bonvagon.com

Yurt dışında en büyük bankalarda çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen ve elektronik ticaret pazarına atılan Deniz Ertaner ev dekorasyonu, mutfak eşyaları, aksesuar ürünleri ve hediyelik ürünler ile ilgili bir site kurarak girişimci kadınlar listesine adını yazdırmayı başardı.

Yüzlerce ürün seçeneği ile Türkiye’nin her yerine kargo gönderen ve binlerce kişiye ulaşmayı başaran Ertaner, çeşitli ödüller alarak en başarılı Türk kadın girişimciler konusunda birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.

Müşerref Sezen Saral – Reeder

2010 senesinde ülkemizde büyük bir atılım yaparak e – kitap alanında faaliyet göstermeye başlayan Müşerref Sezen Saral kısa süre içinde telefon, tablet ve bilgisayar ürünlerinde de satışa başladı.

Türk kadın girişimciler listesinde yer alan Saral, ürünlerini pek çok elektronik satış mağazasında da satmaya başladı ve 2010 yılında lokal markalı Android tabletlerin üretimine de geçti ve Avrupa, Afrika, Ortadoğu ülkelerinde en fazla satılan ikinci tablet ürünü olarak tüm kadınlara örnek oluşturdu.

Reeder’i dünya markası yapmak için çalışmalarını yürüten Saral, 2018 yılında ‘En başarılı kadın girişimci’ödülünü almaya hak kazandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilinmeyen Geri Dönüşüm Fikirleri İle Para Kazanmak Mümkün!

para kazanmanın yolları arasında geri dönüşüm fikirleri öne çıkıyor.

Geri Dönüşüm Fikirleri

Günümüzde çevreyi korumanın önemi hakkında her gün daha fazla kişi bilinçleniyor ancak istenen seviyede değil, bir yandan çevreyi korurken diğer taraftan para kazanabilmek için geri dönüşüm fikirleri öne çıkıyor.

Geri dönüşüm ile para kazanmak kârlı bir yatırım olacaktır, zorlu bir rekabet ortamı bulunsa da doğru yapılan planlamalar, doğru teknik ve yöntemlerle kullanılan finansal kaynaklar ve yasal kurallara uyum sağlanıldığı sürece geri dönüşüm yaparak para kazanmak mümkün oluyor.

Pek çok insan sıfırdan başladığı bu süreçte kendi işini kurmuş durumda ve yüzlerce kişiyi çalıştırabilme potansiyeline ulaşabiliyor, peki ama nasıl, nereden başlamalı? Bu yazımızda en doğru şekilde planlanabilecek geri dönüşümle para kazanma yöntemlerini ve sektörlere göre değişen iş kurma süreçlerini açıklayacağız.

Hedef ve Planları Belirlemek

Geri dönüşüm sektöründe bireysel ve kurumsal firmaların büyük bir rekabeti söz konusudur bu nedenle yapacağınız işten en fazla kazancı elde edebilmek için seçeceğiniz sektörün piyasalardaki talebini araştırmalısınız.

Türkiye’de özellikle kağıt ve cam atıkları için büyük bir geri dönüşüm piyasası bulunur ancak insanların kurtulmakta zorlandığı atıkları değerlendirebilmek kısa sürede kazanç sağlayacak ve rekabet ortamından sıyrılabileceksiniz.

Hedef ve planları belirlerken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar:

 • Pazar araştırması yapmak: Geri dönüşümle para kazanmak için seçeceğiniz atığın hacim oranlarını araştırmak, nereye ve hangi fiyatlarda satabileceğinizi öğrenmek, hangi atığın daha kârlı olacağını incelemek, şirketlerin hangi alanlarda daha yoğun olduğunu araştırmak yapılması gereken adımlardır.
 • Sektör seçimi yapabilmek: Bazı ham madde piyasalarında büyük iniş çıkışlar yaşanır ve zarar beklerken kâr elde edilebilir dolayısıyla siz de kağıt, metal ya da cam gibi atıkları tercih edebilir veya elektronikli ev aletleri ya da mobilyaların atıkları ile geri dönüşüm iş fikirleri oluşturabilirsiniz. Kırılmış veya kullanılmayan beyaz eşyalar, elektronikli eşyaların içindeki kullanılabilir parçaları ayırt edebilir ve satabilirsiniz.
 • Maddi plan hazırlamak: Geri dönüşüm işine girerken birtakım yasal süreçlerin tamamlanması gerekir ve maddi gücünüz olmalıdır, alınacak lisanslar ve yasal izinler için birikimlerinizden faydalanabilirsiniz aynı zamanda kâr elde edene kadar hayatınızı sürdürebilecek bir maddi güç de gerekecektir. Tüm bu harcamaların dışında, geri dönüşüm işi ile para kazanmak için; atıkları taşıyacağınız araçların maliyetleri, depolama için maliyetler, çalışan maaşları ve ürünlerin işlenebilmesi için gerekli teçhizatların satın alınması için de bütçe gerekiyor.

İş planı hazırlama aşamasında bu sorulara cevap verildiği takdirde doğru bir plan süreci gerçekleşecektir:

 • Belirlediğiniz hedefler nelerdir?
 • Hedeflenen pazar segmenti nedir?
 • Atık ürünleri işleme planlarınız nelerdir?
 • Atık ürünlerin ne kadarını satacaksınız?
 • Rakipleriniz arasında öne çıkmak için hangi teknikleri uygulayacaksınız?
 • Geri dönüşüm fikirleri için pazarlamaları nasıl yapacaksınız?

Yasal Yükümlülükleri Yerine Getirmek

Şahıs, anonim ya da limited şirketlerinden birini seçmelisiniz, doğru seçim yapabilmek için kuracağınız şirketin büyüklüğü ve kapsamını değerlendirmelisiniz.
Bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken işlemler:

 • Vergi Kayıtları: Vergi kaydı ve vergi numarası oluşturmanız gerekecektir, gelecekteki tüm harcamalar ve banka hesapları vergi numarası üzerinden ilerleyecektir.
 • Faaliyet Ruhsatı: Vergi kaydı sonrasında tüm işlemlerinizi yasal çerçevede sürdürebilmek için faaliyet ruhsatı gerekmektedir.
 • Diğer İzinler: Vergi kaydı ve faaliyet ruhsatı işlemlerinden sonra geri dönüşüm yaparak para kazanmak için belediyeden izin almanız gerekecektir, her belediye farklı evraklar ve ücretlendirmeler yapmaktadır.

 

Plastik Atık Geri Dönüşüm İşi Kurmak

Plastik atıkların geri dönüşüm işlemleri zorlu bir sürece sebep olur ancak dünyada ve ülkemizde pek çok kişi plastik atık kullandığı için her zaman kârlı bir iş olarak öne çıkmaktadır. Geri dönüşüm işi para kazandırır mı hakkında en doğru cevaplardan biri de plastik atıklar şirket ve şahısların beceri ve ilgisine göre büyük miktarlarda para kazandırmaktadır.

Plastik atıkları pek çok kaynaktan bulunabilir, evlerden isteyebilir, gönüllü gençler ile plastik toplayabilir, iş yeri ve fabrikalardan plastik çöpleri talep edebilirsiniz.

Plastik atıkları dönüştürebilmek ve kazanç sağlayabilmek için parçalayıcı ve öğütücü gibi ekipmanlar gerekli olacaktır.

Plastik atık geri dönüşüm işi kurmak da diğer sektörler gibi planlama, hedefler ve yasal süreç işlemlerinden sonra gerçekleştirilmektedir.

Eğer bu iş ile ilgili bir bilgi birikiminiz yoksa toplama ve ayırma faaliyetlerinin dışında sadece geri dönüşüm faaliyeti yapabilir ve kısa bir süre sonra iş hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Elektronik Atık Geri Dönüşüm İşi Kurmak

Günümüzde elektronik aletlerin kullanımı yaygınlaştı ancak her evden de elektronik çöpler çıkmaya başladı. Kullanılmayan, modası geçen ya da küçük arızaları bulunan elektronik aletler anında çöplere atılabiliyor.

Elektronik atık geri dönüşüm işi kurmak kârlı bir iş olanağı olduğu kadar çevre dostu bir girişimdir.

Televizyon ve bilgisayarları toplarken dikkatli olunması gerekir, ağır kurşun içeren bu eşyalar geri dönüşüm aşamasında yüksek oranda zehirli gaz meydana getirebilir ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Ülkemizde elektronik atık geri dönüşüm işi ile para kazanmak için uzun ve zor bir süreç gerekiyor, pek çok vatandaş bilinçli değil ve bu işi kurmak için yüksek maliyet oranları gerekiyor. Şu an için Türkiye’de geri dönüşümle para kazanma imkanı sağlamasa da kullanılan piller, e – atık sınıfına dahil ediliyor.

Bilgisayar ve telefonlar internetten para kazanma yolları sağlasa da bozulduktan sonra çok fazla işe yaramıyor ve ülkemizde e – atık toplayabilecek, geri dönüştürebilecek şirketlerin sayısı yeterli seviyede değil.

Kağıt Atık Geri Dönüşümü İşi Kurmak

Şehir yaşamının yaygınlaşması ile birlikte ev ve iş yerleri büyük oranda kağıt atığına sebep oluyor. Kağıt ve karton gibi ürünlerin dönüştürülme işlemleri için kurulan fabrikalar her geçen gün daha çok büyüyor ve birçok kişiye kağıt atık dönüşümü ile para kazanma hayali kurduruyor.

Kağıt atık geri dönüşüm işi kurmak için bazı bilgiler gerekiyor, örneğin; bazı karton ve kağıtlar geri dönüşüm sürecine dahil edilemiyor ve toplanma, saklanma aşamalarında boşa vakit kayıplarına neden oluyor.

Kağıt atık bulma işi, diğer işlere göre daha kolay imkanlar sağlıyor, pek çok market ve mağaza yüklü miktarda karton ve kağıt atığına sebep oluyor bu firmalarla anlaştığınız takdirde kısa sürede geri dönüşümle para kazanma için en ideal yöntemi bulabilirsiniz.

Kağıt atıklar, toplanılan ton miktarına göre değerlendirilmektedir; dilerseniz kendiniz kağıtları toplayabilir ya da kağıt toplayan kişilerle anlaşma yaparak yorulmadan ve kısa süreler içinde kağıt ve kartonlara sahip olabilirsiniz.

Hurda Metal Geri Dönüşümü

İnşaat atıkları, ömrünü tamamlayan ve kullanılmayan metal atıklar, piyasaya sürülmeyen hatalı ürünler, sanayi tesislerinden çıkan atıklar hurda metal geri dönüşümü piyasasının temelini oluşturmaktadır.

Hurda metal geri dönüşümü ile para kazanabilmek için sanayi tesisleri ile sözleşme yapabilir ve onların araçları ile hurdaları getirtebilir, ömrünü tamamlayan sanayi tesislerin atık ihlallerine girebilir veya atık üreticileri ya da nakliyeciler ile işbirliği yapabilirsiniz.

Geri dönüşüm fikirleri arasında kablo geri dönüşümleri de, hurda metal kapsamına dahil edilmektedir.

Hurda metal geri dönüşümünde toplanılan ürünlerin cinsi de önemli bir rol oynamaktadır: krom, sarı hurda, aliminyum ya da metal gibi seçenekler arasında büyük bir fiyat farkı olabilir.

Atık Yağ Toplama Geri Dönüşüm İşi

Geri dönüşümle para kazanma yöntemleri arasında atık yağ toplama geri dönüşüm işi gelecek vaad eden işler arasındadır.

Atık yağlar arasında evlerden çıkan yağlar da dahil edilir ancak en çok arabaların yağ değişimi sırasında çıkan yağlar ve eşitli makine yağları atık yağlar kapsamındadır.

Atık yağ toplama işi için profesyonel kişilerden yardım alınması gerekir, kötü depolanan ve çevreye zarar veren yağlar için şahıs ve şirketlere yüklü miktarda para cezası kesilebildiği gibi hapis cezası da uygulanmaktadır.

Atık yağ toplamak için kullanacağınız galonu, profesyonel şirketler yardımıyla yerleştirin ve müşterilerden atık yağ toplamaya başlayın. Her atık yağ için makbuz kesmeyi ihmal etmeyin, devlet yardımı alabilmek için bu makbuzları ve diğer formları teslim etmelisiniz.

Atık yağ toplayarak para kazanmak zahmetli bir süreçtir ancak getirisi yüksek bir iş olanağı da sağlar.

Cam Geri Dönüşüm İşi Kurmak

Cam atıkları geri dönüştürmek kolay ve kârlı işler arasındadır. Geri dönüşüm yaparak para kazanma yöntemi arıyorsanız cam atık piyasasını mutlaka incelemelisiniz, toplumsal yarar sağlayabilmek ve kazanç elde edebilmek için cam atık işi hakkında bilinmesi gerekenler mecvut:

 • İş planları ve hedefleri, yasal süreçler yukarıda belirtildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
 • Geri dönüşüm firması yetkilileri ve bu işi bilen kişilerle fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin, tüm fikir ve planları dinledikten sonra en doğru kararı verebilirsiniz.
 • Çevrenizden atık camları toplayabilirsiniz aynı zamanda hastaneler ve okullarla da görüşebilirsiniz.
 • Camları tek seferde eritmek yerine biriktirin ve toplu olarak eritin, eski cam atıklardan yeni ürünler yapmak ve satmak isterseniz yeni ekipmanlar almanız gerekecektir.

Cam atıklar eritildiğinde dahi kalitesini asla kaybetmez ve %100 oranında geri dönüşüm imkanı sağlar. Geri dönüşümle para kazanabilmek için cam atıklar iyi bir tercih olabilir, toplayıcılar ve cam toplama kumbaraları da cam bulmanızı kolaylaştıracaktır.

Kullanılan her üç camdan birinin geri dönüşüm ile üretildiğini düşünürsek atık cam firması kurmak büyük bir gelir sağlayacaktır.

Geri Dönüşüm Yaparak Ne Kadar Para Kazanılır?

Geri dönüşüm işini pek çok insan yapabilir ve özel bir eğitim gerektirmez, bazı insanlar toplama ve ayırma kısımlarında başarılı olurken bazı insanlar şirketleri yönetir ancak her ikisi de geri dönüşümle para kazanabilir.

Geri dönüşüm işinden para kazanmak için gerekli lisansların alınması gerekir ve uygun geri dönüşüm mekanları seçilmelidir aynı zamanda çalışanların da bilgi sahibi olması önemli bir noktadır.

Çevreye büyük bir katkı sağlamak, toplumsal refaha katkıda bulunmak ve gelir elde edebilmek için en iyi seçeneklerden biri geri dönüşüm fikirleri arasından bir sektör seçmek olacaktır. Geri dönüşüm işinden kazanılan para sektöre, şehre, şirket ve şahıslara göre değşkenlik göstermektedir.

Para kazanma Fikirleri arayışlarında geri dönüşüm yapmak pek çok insana kolay ve kârlı bir iş seçeneği sunacaktır; açılacak işletmenin büyüklüğü, geri dönüşüm ihtiyaçları da gelir üzerinde büyük bir etkendir.

Geri dönüşüm işinin para kazandırdığı pek çok insan tarafından bilinir, son yıllarda bu sektörde pek çok fabrika açılmaktadır ve kapanan fabrikaların sayısı oldukça düşüktür dolayısıyla gelecekte ve şimdi para kazanmak istiyorsanız yeterli sermaye, bilgi ve birikim ile yüksek miktarlarda para kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

Market, bakkal, mağaza, hastane ya da okullarla anlaştığınız da para kazanma yolları içinde büyük bir adım atabilirsiniz, onlar çöp ve yüklerinden kurtulurken siz de para kazanabilecek ve doğayı daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir hale getirebileceksiniz.

En Çok Para Kazandıran İşler

En Çok Para Kazandıran İşler

En Çok Para Kazandıran İşler

Son dönemlerde pek çok kişi işini değiştirmek ya da yeni bir iş kurmak amacı ile en çok para kazandıran işler konusunda araştırma yapmaktadır. Yeni bir iş fikrinin karlı olabilmesi için ise, işin hali hazırda bir zemininin oluşmuş olması ve kişinin sermayesinin iş yerini iyi bir şekilde dekore edecek düzeyde olması önemlidir. Peki, modern dünyada en çok para kazandıran işler hangileridir? Hem çok fazla sermayeniz yok ise, hem de yeni bir iş kurmak istiyorsanız ne yapmalısınız? En çok para kazandıran meslekler hangileridir? Sizler için bu soruların yanıtlarını yazımızın devamında derledik. Eğer siz de yeni iş fikirleri konusunda arayış içerisinde iseniz siz de yazımızın devamını okuyarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Sosyal Medya Pazarlama Ajansı Açmak

Sosyal medya, hepimizin tahmin edebileceği gibi son dönemlerde tahmin edilenin de ötesinde gelişmiş ve hem ciddi bir yatırım hem de ciddi bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Bu da pek çok ticari ve kamusal alanın sosyal medyada da kendine yer bulmasına sebep olmuştur. Elbette insanın olduğu her yerde olan reklamcılık sektörü de bu durumda geri kalmamış ve sosyal medyanın her noktasına sirayet etmiştir. Sosyal medya pazarlama stratejileri çerçevesinde, sosyal medyada markaların reklamlarını profil, influencer ve hesaplar ile birlikte yapan reklam ya da pazarlama ajansları kurulmuştur. Siz de böyle bir ajans kurmaya ne dersiniz?

İşte sosyal medya pazarlama ajansı kurmanın avantajları:

 • Bu ajansı kurmak için çok büyük bir sermayeye ihtiyacınız yoktur.
 • Bu ajans home office olarak kolaylıkla çalışabileceğiniz bir ajanstır.
 • Bu işten para kazanmak için çok büyük bir yatırım ile sektöre giriş yapmak zorunda değilsiniz, küçük küçük işler alarak adım adım ilerleyebilirsiniz.

İşte bu işte başarılı olmak için yapmanız gerekenler:

 • Sosyal medya siteleri ve platformlarının tamamından haberdar olun. Ajansınızın bu platformların tamamında mutlaka hesabı ve reklam hesapları olsun.
 • İşlerinizi legal bir şekilde yürütün. Müşterileriniz kendini güvende hissetsin.
 • Kendinizi tanıtmak ve sektörde bilinmek için biraz para harcamaktan çekinmeyin.
 • Işlerinizi profesyonellikle yapın.

Danışmanlık ve Hayat Koçluğu Yapmak

Son dönemlerin yükselen mesleği danışmanlık ve hayat koçluğu, kişisel koç gibi işler sizin yaşamınızı kazandığınız alan olabilir, neden olmasın? Eğer insanlar ile iletişiminiz kuvvetliyse, sosyal yaşamda başarılı bir profil çizdiğinize inanıyorsanız ve pozitif bir yaşam tarzınız varsa siz de iyi bir günlük yaşam danışmanı ve hayat koçu olabilirsiniz. Size gelen ve size bir şeyler danışarak yaşamının ayrıntılarını anlatmak isteyen kişilerin derdini dinleyebilir, onların gündelik yaşamında bir destek bulmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için mutlaka mezun olmuş olmanız gereken bir bölüm yasal olarak yok. Bir klinik ya da tıbbi terapi merkezi açmanız mümkün değildir. Fakat yine de danışanlarınız ile iyi ilişkiler kurarak para kazanmanız mümkündür.

İşte danışmanlık ve hayat koçluğu avantajları:

 • Çok kısa çalışma saatlerine karşılık yüksek oranda paralar kazanmanızı sağlar.
 • İnsanlarla iletişiminiz ve yaşam tecrübeniz her geçen gün güçlenir
 • Zamanla müşteri kitleniz genişledikçe aylık kazancınız çok yüksek seviyelere çıkar.

Araba Şarj İstasyonu Kurmak

Yukarıda saydığımız fikirler size göre değil mi? Daha yenilikçi, farklı, yatırım gerektiren fakat fütüristik olduğundan dolayı gelecek vaat eden bir iş fikri mi arıyorsunuz? En çok para kazandıran işler arasında sayılan ve geleceğin meslekleri arasında görülen bir iş fikri ile daha geldik! Araba şarj istasyonu kurmak!

Eğer bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyorsanız mutlaka son dönemlerde elektrikli arabaların hızlı yükselişini fark etmişsinizdir. Yurt dışında pek çok ülkede çok yüksek sayıda araba şarj üniteleri kurulmaya başlandı bile. Türkiye’de ise bu teknolojinin çok yakında olduğunu ve çok yakın gelecekte buna çok ihtiyaç duyulacağını henüz çok az insan fark etti. İnsanlar somut olarak görmedikleri bir şeye yatırım yapmak istemediğinden dolayı da milyon dolarlar kazandırabilecek projeler askıda bekliyor. Eğer sermayeniz varsa, sadece 5 ila 7 yıl içerisinde sokakları kasıp kavuracak yeni nesil elektrikli arabaların şarj istasyonunu kurmanız, tek bir istasyonla aylık on binlerce lira kar etmeniz anlamına gelecek!

İşte kısa ve yararlı bilgiler:

 • Bir araba şarj istasyonu kurmak tahmin edebileceğiniz üzere maliyetli bir iş. Fakat yeni iş fikirleri arayışı içerisinde iseniz ve sermayeniz var ise mükemmel bir fikir. Tahminen ihtiyacınız olacak sermaye ise 50 bin dolar.
 • Sadece 20 yıl içerisinde sokaklarda dolaşan arabaların yüzde 80’inin elektrikli araçlar olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda bir benzin istasyonu kurmak artık eskisi kadar mantıklı değil.
 • Yapılacak her şarj işleminden kazanacağınız miktar yaklaşık 10 Dolar. Üstelik alacağınız elektrik son derece ucuz.

Evcil Hayvan Pansiyonu Kurmak

Son dönemlerde belki de en çok ünlenen ve en az sermaye gerektiren işler arasında olan bir iş de, evcil hayvan pansiyonu işletme işidir. Tatile giden, kısa süreli iş seyahatlerine çıkan pek çok kişi küçük evcil dostunu evde yalnız bırakmak istememekte ve evcil hayvan pansiyonlarına başvurmaktadır. Eğer siz iyi dizayn edilmiş, hijyenik ve sıcak bir ortamda yaklaşık 4+1 ev ile bile yapabileceğiniz bir pansiyonu kurarsanız, sadece bir evcil hayvana bir gece baktığınız için dahi 150 TL civarında para kazanmanız mümkün. Üstelik tatil sezonlarında bu oran çok daha yüksek noktalara çıkabiliyor. Öyle ki önceden rezervasyon yapmaz ise pek çok kişi evcil hayvan pansiyonlarında küçük dostunu yerleştirebileceği bir oda bulamıyor.

Eğer siz de para kazanmanın yolları adına araştırma yapıyorsanız ve bu kapsamda ek iş fikirleri bulmaya çalışıyorsanız yukarıda sıraladığımız işler sizin için yararlı olacaktır. Alternatif para kazanma yolları için bizi takip etmeye devam edin.

Franchise Veren Firmalar

Franchise Veren Firmalar

Franchise Veren Firmalar

Yeni iş fikirleri arayışı içerisinde olan pek çok kişi kısa zaman içerisinde kurulu bir düzeni sağlayabilmek ve kar açısından belli bir oranı garanti edebilmek için franchise veren firmalar hangileridir sorusunun cevabını araştırmaktadır. Franchise veren firmalar, hali hazırda belli bir müşteri kitlesi olan ve kendi markasını bir başkasının işletmesine belli bir komisyon karşılığında izin veren firmalardır. Eğer siz de belli bir sermayeye sahipseniz ve franchising veren bir firma ile çalışma yapmak istiyorsanız, bayilik arıyorum diyorsanız, bu yazımızın devamında işe yarar bilgiler bulabilirsiniz. Yazımızın devamında franchising veren firmalar hangileridir sorusunun cevabını bulacaksınız.

Starbucks Bayilik Veriyor Mu?

Starbucks bayilik veriyor mu sorusu pek çok kişinin bayilik ararken en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Peki, dünyaca ünlü bir kahve markası olan Starbucks bayilik veriyor mu? Starbuck marketi açmak istiyorsanız nereye başvurmalısınız? İşte bayilik arıyorum diyenler için bu soruların yanıtları:

Starbucks, dünya çapında binlerce noktada şubesi olan ve dünya çapında bayilikler dağıtan bir firma olarak bilinmektedir. Türkiye’de de Starbuck bayilik vermektedir. Ne var ki, Starbuck şartları oldukça ağır olan bir bayilik sözleşmesi imzalattırmak istemektedir. Bu bayilik sözleşmesinde karda ve satıştan Starbucks’ın aldığı oran oldukça yüksektir. Bundan dolayı pek çok kişi Starbucks’tan bayilik almamayı tercih etmektedir. Bundan dolayı bizler de siz değerli iş arayışında olan okuyucularımıza bu bayiliği önermiyoruz.

Gratis Bayilik Veriyor Mu?

Türkiye’nin en ünlü ve en çok satış yapan kişisel bakım ve güzellik marketi, yabancı ismi ile ‘’drugstore’’olan Gratis bayilik veriyor mu? Son dönemlerin yükselen bir değeri olan ve her geçen yıl daha çok satış oranına sahip olan Gratis, tamamen bir Türk yatırımcı şirketin elinden çıkma. Dolayısıyla bu işlerin de daha kolay olduğu düşünülüyor. Ne var ki Gratis yatırımcıları, Francihing vermeye kesinlikle niyetlerinin olmadığını net bir şekilde açıkladı. Kendi elemanlarını şirket bünyesinde eğittikten sonra sahaya süren Gratis, malesef kesinlikle bayilik vermiyor.

Kahve Dünyası Bayilik

Eğer bir kafe açmak istiyorsanız ve bayilik veren bir firmanın ismi ile açmak istiyorsanız Kahve Dünyası sizin için iyi bir tercih olabilir. Peki, Kahve Dünyası bayilik veriyor mu? Kahve Dünyası bayilik şartları nelerdir? Dilerseniz Kahve Dünyası Bayilik ile ilgili ayrıntılı bilgileri sizinle paylaşalım.

Bayilik veren firmalar arasında olan Kahve Dünyası’nın şartları diğerlerine göre daha hafif. Bu açıdan sizlere Kahve Dünyası bayilik başvurusu yapmanızı önerebiliriz. İşte şartlar…

Kahve Dünyası bayilik ücreti, dükkanın olacağı şehre ve dükkanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Kahve Dünyası bu konuda net bir açıklama yapmamaktadır. Kar marjı, Kahve Dünyası için yüzde 200 olarak belirlenmiştir. Kahve Dünyası, Türkiye’de bayilik verdiği firmalara sorunsuz ve sınırsız destek vermesi ile tanınır. Bu açıdan iyi bir Kahve Dünyası olmanız için elinden gelen desteği size yapar. Komisyon oranı ise belirsizdir. Kahve Dünyası bayilik için firma eğitim şartı koymuştur.

Franchise Veren Kafeler

Franchise veren pek çok kafe var. Eğer yukarıda sıraladığımız markalar sizin için uygun değilse, şimdi sıralayacağımız markalara da bakabilir ve bu markalar ile francising için iletişim kurabilirsiniz. Unutmayın, bayilik veren firmalar, bayilik verdikleri kişilerin kullanacakları dükkandan dükkanın bulunacağı noktaya kadar pek çok etkeni bir kural olarak belirleyebilmektedirler. Bu açıdan bir dükkan kiralamadan önce mutlaka bayilik şartlarını okumalısınız.  İşte bayilik veren kafeler :

 • Gloria Jeans Café
 • Tchibo Café
 • MADO
 • Breadlı
 • London Café
 • Cezveden
 • Bombty Dospresso

Franchise Veren Marketler

Eğer kafeden ya da bir mağazadan ziyade bir market konsepti ile franchising arıyorum diyorsanız, sizin için bayilik veren marketler hangileridir, bunu da araştırdık. İşte bayilik veren marketler:

 • A101
 • BIM
 • UCZ
 • ŞOK
 • EKOMİNİ
 • SEÇ MARKET

Ücretsiz bayilik veren firmalar için linke tıklayabilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Hafta Sonu Ek İş

Hafta Sonu Ek İş

Hafta Sonu Ek İş

Son dönemlerde insanlar boş zamanlarında ek gelir elde etmenin yolları ile ilgili pek çok şey araştırmaktadırlar. Özellikle işten sonra akşamları ya da tatillerde hafta sonları insanlar zamanlarını paraya dönüştürmek istemektedirler. Bundan dolayı sizlere bugünkü yazımızda hafta sonları yapılabilecek ek iş fikirlerini anlatacağız. Birazdan sıralayacağımız ek iş fikirleri sayesinde siz de boş zamanlarınızın verimini arttırabilir ve eskisinden çok daha yüksek bir aylık gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Üstelik bu işlerin bir kısmı evden yapılabilecek işler iken, bir kısmı dışarıdan yapılmaktadır. Dilerseniz bu çeşitli iş fikirleri arasından hangisini yapmak istediğinize, yazımızı okuduktan sonra karar verebilirsiniz!

Garsonluk Yapma

Son dönemlerde hizmet sektörü bağlamındaki iş yerleri sayısında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Gerek kafeler, gerek restoranlar, gerek ise sayıları ciddi manada artmış kahve dükkanları büyük bir ihtiyaç dahilinde garson ya da barista arayışına girmiş durumdadır. Siz de bu restoran ya da kahve dükkanları ile görüşebilir, sadece hafta sonları çalışacak şekilde, yevmiye ya da günlük ücretinizi üzerinde anlaşabilir ve hafta sonları yapmak üzere bir işe başlayabilirsiniz. Hafta sonları garsonluk yapma işi size haftada 100 TL ve ayda 400 TL olacak şekilde bir ek gelir sağlayacaktır. Özellikle öğrenciyseniz bu ücret sizin için oldukça işe yarar bir ücret olacaktır. Garsonlar genel olarak günde 8 saat süre ile vardiyalı olarak çalışmaktadırlar. Garsonluk yapmaya karar verirseniz çalışacağınız yerin evinize yakın olmasına dikkat edin, bu sayede hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olursunuz. Garsonluk yaparak para kazanma özellikle büyük şehirlerde en çok uygulanan para kazanma yöntemleri arasındadır.

Ev Temizliği Yapma

Ev temizliği, özellikle çalışan ya da gündelik yaşam trafiği oldukça yoğun olan kişiler tarafından özel temizlik görevlilerine yaptırılmaktadır. Iyi bir ev temizliği yapabilecek bilgi ve beceriye sahip iseniz ise ev temizliğinin size oldukça yüksek oranlarda para kazandırabileceğini söylememiz mümkün. Ev temizliği genel olarak hem öğrencilere hem de hali hazırda zaten çalışan kişilere ek iş olarak uygundur. Para kazanmanın yolları arasında kısa süreli bir çalışma karşılığında yüksek oranda para kazandırması ile bilinen ev temizliği yaparak para kazanma, sizin de aylık gelirinizi ciddi oranda arttırabilir. Haftasonları 2 gün ev temizliği yapmak size haftalık 250 ile 300 TL arası, aylık ise 1000 TL ile 1200 TL arası para kazandıracaktır. Üstelik bir gün içerisinde bu işi yapmak için harcayacağınız zaman yaklaşık olarak 5 saatten fazla değildir. Bu açıdan bakıldığında saat başına düşen geliri yüksek olan bir iş olarak değerlendirilebilecek olan ev temizliği yapma işi, çevrenizin geniş olmasını gerektirebilir. Ayrıca dilerseniz bir temizlik şirketine de kaydolarak otomatik  iş ataması yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Çocuk Bakıcılığı Veya Bebek Bakıcılığı Yapma

Özellikle öğrenciler bu işi çok sevecekler! Öğrenciler için ek iş fikirleri arasında olan ve sanıldığından çok daha fazla uygulanan bir diğer iş fikri ise çocuk bakıcılığı yaparak para kazanma fikridir. Öğrenciler yaşları çok yüksek olmadığından dolayı çocuklarla iyi eğlenebilir ve onlara iyi birer rol model olabilir. Bu sayede hem söz konusu çocuk hem de bakıcılık yapan kişi için süreç daha eğlenceli geçecektir. Hafta sonları çocuk bakıcılığı yaparken aynı zamanda çocuğun uyuduğu zamanlarda kendi işinizi yapabilirsiniz. Örneğin ders çalışmak, örgü örmek ya da kitap okumak gibi faaliyetlerinizi bir yandan para kazanırken gerçekleştirmeniz mümkündür. Ek iş fikirleri arasında olan ve sizi fazla yormadan size para kazandıran bir fikir olan çocuk bakarak para kazanma işi, etrafınıza bu işi yaptığınızı söylemenizi gerektirmektedir. Ancak bu şekilde iş bulabileceğinizi unutmayın. Bu işi yaparak haftalık 150 – 200TL arası ve aylık 900- 1000 TL arası para kazanmanız mümkündür. Bu oran da sizin de tahmin edebileceğiniz gibi gayet iyi bir ek gelir oranıdır.

Makale Yazma

Hafta sonları yapılabilecek işler arasında bilgisayar başında yapılabilecek işler de vardır. Bu işleri gerçekleştirmek ve para kazanmak için evden dışarı çıkmanız bile gerekmez. Makale yazarak para kazanma bu işlerden en ünlüsüdür. Makale yazarak para kazanabilmek için yapmanız gereken şey internet üzerinden webmaster sitelerine girerek bu tür işlerin siparişlerine teklif vermektir. İnternet üzerinden böyle işler yaptığınızı belirtebileceğiniz ve para kazanabileceğiniz pek çok platform bulunmaktadır. Hafta sonları Cumartesi günü 5, Pazar günü ise 8 saatinizi ayırdığınızı farz ederek haftalık toplam 200 TL ve aylık 1000 TL para kazanmanız mümkündür. Bundan dolayı makale yazarak para kazanma  işi oldukça karlı bir iştir. Ayrıntılı bilgi için bu yazıyı okuyun. Yazı Yazarak Para Kazanma.

Alternatif para kazanma yolları için bizi takip etmeye devam edin…

Evden Satış Yapılabilecek Ürünler

evden satış yapılabilecek ürünler ile para kazanmanın yolları

Evden Satış Yapılabilecek Ürünler

Evden para kazanmanın yollarını arayan birçok birey için bu konuda farklı alternatifler saymak mümkündür. Bu alternatifler arasında en çok evden satış yapılabilecek ürünler rağbet görmektedir. Özellikle insanların kendi el becerileri ve yetenekleri doğrultusunda tasarlayıp üretecekleri ürünlerin satışı oldukça güzel kazançlar getirebilir. Evden satış yapılabilecek ürünler sayesinde hem boş zamanlar verimli bir şekilde değerlendirilir hem de mevcut yetenekler daha işlevsel bir hale dönüştürülebilir. Piyasada ihtiyaç duyulabilecek ya da insanların ilgisini çekebilecek ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi sayesinde ev, hanımları öğrenciler ve ek kazanç ihtiyacı duyan her birey kendisine yeni bir gelir kapısı oluşturabilir. Evden satılabilecek ürünler konusunda farklı fikirler arayanlar için şu alternatifler işe yarayabilir;

Evden Sabun Yapıp Satmak

Özellikle doğum ve düğün gibi toplu siparişlerde faydası olacak ve hatıra olarak sunulması istenen özel hediyeliklerde iş görecek sabun satışları güzel kazançlar getirebilir. Evden satış yapılabilecek ürünler arasında yer alan sabunlar farklı koku ve şekillerle dikkat çekici hale getirilebilir. Sabunların süslenip özenli paketlerle satışa hazır hale getirilmesi gerekecektir. Küçük sermayelerle toplu bir şekilde malzeme alınıp bu sektör denenebilir.

Evden Örgü Ürünleri Satmak

Daha çok kış ayları geldiğinde rağbet görecek olan örgü ürünleri evden hazırlanarak satılabilir. Örgü ürünleri arasında kazak, atkı, bere ve hırka gibi tekstil ürünleri daha çok tercih edilmektedir. Örgü konusunda kendisine güvenen ve farklı örgü teknikleri deneyebilen insanlar evden satış yapılabilecek ürünler arasında bu tarz ürünleri keyifle tercih edebilirler. Sipariş üzerine çalışabilmenin yanında, toplu halde üretim yaparak butik mağazalara da satış gerçekleştirilebilir. Bunun için farklı renklerde ve kalınlıklarda örgü ipleri temin edilmelidir. Yeni sezonda trend olan örgü modelleri örnek alınarak farklı ürünler hazırlanabilir.

Evden Kozmetik Ürünleri Satmak

Özellikle kadınların rağbet gösterdiği kozmetik markaların satışı konusunda evden çalışmak mümkün olacaktır. İnternet sitesi üzerinden sipariş alınarak kozmetik ürünlerinin satışı yapılabilir ve komisyon sistemi ile para alınabilir. Bu işte güzel kazançlar elde etmek için iyi bir çevre edinilmesi şarttır. Satışların başlaması ile birlikte her müşteri kendi çevresine önerir ve bu şekilde kozmetik satışı artarak devam edebilir. Pazarlama ve tanıtım konusunda kendisine güvenen bireyler, evden satış yapılabilecek ürünler için kozmetik markaları ile birlikte çalışabilirler.

Evden İkramlık ve Yemek Yapıp Satmak

Günümüzde nesli hiç tükenmeyecek iş fikirlerinden birisi de ikramlık ve yemek satışı olarak bilinir. El becerisine ve lezzetine güvenen her birey evden ikramlık ve yemek hazırlayarak satış yapabilir. Özel etkinlikler, organizasyonlar ve benzeri durumlar için toplu halde yemekler ve ikramlıklar gerekli olacaktır. Hazırlanacak sabit menülerin yanında sipariş üzerine de farklı menüler hazırlanabilir. Yemek ve ikramlıklar, evden satışı yapılabilecek ürünler arasında en çok rağbet gören seçeneklerden birisidir.

 

Evden satış yapılabilecek ürünlerin belirlenmesi konusunda insanlar kendi yetenekleri ve çevrelerindeki ihtiyaçlara göre hareket etmelidir. Böylelikle doğru sektörün tespiti sağlanabilir ve güzel kazançlar elde edilebilir. Bununla birlikte kazanç elde etmek için yalnızca çocuklara, öğrencilere veya belirli bir gruba hitap edecek ürünlerin hazırlanması ve satışı da tercih edilebilir.

 

Ek Gelir Getiren İşler

Ek Gelir Getiren İşler

Ek Gelir Getiren İşler

Günümüzde sabit maaşlarla geçinebilmek her geçen gün daha zor hale gelmektedir. Tek bir maaşın yeterli olamadığı giderleri karşılayabilmek için insanlar ek gelir getiren işler konusunda araştırma yapmaktadır. İşten arta kalan boş zamanların bu şekilde değerlendirilebilmesi için ek gelir getiren işler incelenebilir. Kendi mesleği haricinde yeteneklerine güvenen veya farklı bir sektörde çalışmayı kabul eden her bireyin maddi durumunu rahatlatacak ve boş zamanlarını değerlendirebilecek aktiviteler işe dönüştürülebilir. Bunun için belirli bir alanda hizmet sunmak veya bazı ürünler tasarlayarak satışını yapmak farklı alanlarda ek gelir gelmesini sağlayacaktır. Ek gelir elde etmeyi sağlayacak işler arasında şu örnekler sıralanabilir;

 

Evde Ürün Yapıp Satmak

Evde ürün yapıp satmak için öncelikle insanların hangi alanlarda yeteneği olduğunu keşfetmesi gerekir. Ahşap boyamadan kıyafet dikimine, boncuk işlemeden örgü üretimine kadar çok farklı alanlarda ürünler hazırlanıp satılabilir. Hediyelik eşya konusunda da özgün ve dikkat çekici ürünlerin tasarlanıp satılması mümkün olabilir. Günümüzde ek gelir getiren işler arasında en çok bu sektör tercih edilmektedir.

 

İnternette Makale Yazıp Satmak

İnternet üzerinden ek gelir getiren işler dendiği zaman, makale yazıp satma işi mutlaka akla gelecektir. Kalemine ve bilgilerine güvenen insanlar hazır makaleler yazıp internet siteleri için satabilirler. Bununla birlikte sipariş üzerine de makale yazıp satılması söz konusu olabilir. Bu sektörde mutlaka her makalenin özgün, akıcı ve bilgi açısından yeterli bir şekilde hazırlanması şarttır.

 

Öğrencilere Özel Ders Vermek

Özellikle iktisat, matematik, edebiyat ve fizik gibi alanlarda uzmanlığını elde etmiş insanlar boş zamanlarında öğrencilere özel ders vererek ek gelir sağlayabilirler. Eğitim üzerinden ek gelir getiren işler genellikle özel derslerle sürdürülebilir. Farklı yaş gruplarından öğrenciler için özel ders programları hazırlanabilir. Daha çok hafta sonları ve hafta içi akşam saatlerinde öğrenciler özel ders almayı tercih etmektedir.

 

Broşür Dağıtarak Para Kazanmak

Boş vaktini daha hareketli bir işle değerlendirmek isteyen bireyler farklı marka ve hizmetlerin broşürlerini dağıtarak para kazanabilirler. Gün içerisinde belirli saatlerde ve belirli noktalarda çalışarak gelir elde edilmesi mümkün olacaktır. Broşür dağıtımı ek gelir getiren işler arasında en çok tercih edilen sektörlerden birisidir. Broşür dağıtımı özellikle öğrencilerin rağbet ettiği bir ek gelir kapısı olarak bilinir.

 

Anket Doldurarak Para Kazanmak

İnternet üzerinden ek gelir getiren işler arasında anket doldurarak para kazanma sektörü de yer almaktadır. Farklı konularda internet sitelerinin sunduğu anketleri doldurarak anket başına belirli bir ücretin alınması söz konusudur. Ne kadar çok anket olursa o kadar fazla ek gelir elde edilebilir. Bu iş için de bolca boş zaman ve sabır gerekmektedir. Anket konuları oldukça geniş bir yelpaze sunacaktır.

 

Evden Yemek Yapıp Satmak

El lezzetine güvenen insanlar evden yemek yapıp satarak kendilerine ek gelir sağlayacak bir kapı açabilirler. Özel etkinlikler ve organizasyonlar için ikramlıklar ve yemeklere her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu konuda çevreye duyurusu yapılarak organizasyonlar için yemekler ve ikramlıklar hazırlanıp satışı gerçekleştirilebilir. Bunun için hem lezzeti ile fark yaratacak hem de hazırlanışı açısından pratik olacak tatlar araştırılmalıdır.