Pazar, Nisan 21, 2019
Ana Sayfa Girişimcilik

Girişimcilik

Yeni iş fikirleri. Türkiye’de daha önce denenmemiş veya projelendirilmemiş işlere dair özel yöntemler. Para kazanmanın yolları.

SENET NEDİR? NASIL DÜZENLENİR? (SENET HAKKINDA HER ŞEY)

senet düzenlemenin püf noktaları

SENET NEDİR? NASIL DÜZENLENİR? (SENET HAKKINDA HER ŞEY)

İnsanlar arası çeşitli borç ilişkilerini bir şekle sokarak hem alacaklıyı hem de borçluyu bir güvence altına almak birçok yöntemle mümkündür. Çoğu içerdiği özellikler bakımından çeşitli benzerlikler ama önemli ayırt edici özelliklerde barındırır. Senet oldukça yaygın ve bilindik bir borç tipi düzenleyici evrak tipidir. Hemen herkes senet dendiğinde kafasında bir şeyler oluşturabilir. Ne yazık ki oldukça büyük önem arz eden bir belge tipi olan senetler hakkında bilinmeyen, öğrenilmesi gereken ve daha dikkatli olunması gereken noktalar vardır. O yüzden sizlere hazırladığımız bu yazıda en baştan başlayarak önce senet nedir? Sorusunu yanıtlayacağız. Ardından senedin özelliklerine bir bakacak olmazsa olmazları nelerdir bunlara değineceğiz. Ve son olarak senetlerle alakalı yaptırımlar, kefalet durumlarına değinerek kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağız.

Senet Nedir?

Ortada bir senet olabilmesi, oluşturulabilmesi için öncelikle bu senede sebep bir borç ilişkisinin olması gerekir. Akla gelen ilk borç ilişkisi iki kişi arasında alacaklı ve borçlu konumundaki kişiler şeklindeki borç ilişkisidir. Bu bilgide bir hata yoktur fakat tek borç ilişkisi bu şekilde olmamaktadır. İkiden fazla kişi arasında da borç ilişkisi oluşabilir. Alacaklılar birden fazla olabilir yahut borçlular birden fazla olabilir. Hatta hem alacaklılar hem borçluların sayısı birden fazla olabilir. Kişilerin dışında şirketler ve firmalar da borç ilişkilerinde alacaklı veya borçlu konumunda olabilirler. İşte yukarıda sıraladığımız alacaklı ve borçlu ihtimallerinden her birinin kendi aralarında bir borca istinaden hazırlayıp borçlu kısmın imzalayarak onayladığı belgelere senet denir.

Türk hukuk sisteminde senetler “kıymetli evrak” olarak görülmekte Türk Ticaret Kanunu bu durumu 645. Maddesinde de incelemektedir.

Senet Çeşitleri

Senedin birkaç değişik çeşidi bulunmaktadır. Aralarında belli ayırt edici özellikler bulunan bu çeşitlerin her birinin özel kullanım alanı vardır. Bazı çok bilindik ve en çok duyulan senet çeşitleri hakkında en azından ismen bilgi sahibi olmanız için bir kaçını şöyle sıralayalım:

 • Kambiyo senetleri
 • Makbuz ve rehin senedi
 • Tahvil
 • Hisse senedi

Senet Nasıl Doldurulur? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Senet doldurulurken içerisinde geçmesi şart olan bazı kelimeler, uyulması gereken bazı kurallar ve yapılması zorunlu olan şeyler vardır. Şimdi bunlar hakkında sırasıyla bilgi vererek bir senet nasıl doldurulur eksiksiz öğreneceğiz. Burada sıralayacağımız özellikler senedin hukuki geçerliliği içinde önem teşkil etmektedir.

 • Senet metninde eğer metin Türkçe düzenleniyorsa “bono” kelimesinin geçmesi zorunluluğu vardır. Bono dan daha çok rastlanılan şekil metinde “Emre muharrer senet” yazmasıdır. Yahut farklı bir dilde düzenlenecekse senet o dilde bono kelimesine karşılık gelen kelimenin metinde geçmesi gerekir.
 • Borçlanan kişi bu belge sonucunda belge üzerinde yazılı olan rakamdaki borcunu kayıtsız şartsız ödemeyi vaat ve kabul edeceği için senet bedeli belirlenmiş olmak zorundadır. Hem rakamla hem de yazıyla senet üzerinde bahsi geçen borç belirlenmiş ve belirtilmiş olmalı.
 • Senet üzerinde bu senedin düzenlendiği tarih ve yerin belirtilmesi zorunlu unsurdur. Senedin düzenlendiği yer ve tarihe ilişkin bilgiler de belge üzerinde bulunur.
 • Senede dair ödeme yeri de belge üzerinde belirtilmelidir. Eğer ki bir ödeme yeri metin üzerinde düzenlenmemişse senedin düzenlendiği yer ödeme yeri olarak kabul edilir.
 • Senette ödeme kime yapılacaksa onun isim ve soy isminin bulunması gerekir bu bir şirket gibi tüzel bir kişilik de olabilir. Bu durumlarda da unvanı yazılmalıdır.
 • Senedin ne zaman ödeneceği de kesinlikle senet üzerinde bulunması gereken bilgilerdendir.

Senet Ödenmezse Ne Olur?

Borçlu kişi bir senet üzerine imza atarak senet konusu borcu belirtilen tarihte ödemeyi vaat etmiş olur. Tabi ki işler her zaman böyle ilerlemez ve kişiler zaman zaman borcu ödeyememe durumu ile karşılaşırlar. Burada alacaklı bakımından bir mahrumiyet söz konusu olur ve çeşitli yollara başvurma hakkı doğar. Ama senet ödenmezse ne olur? sorusunda akla gelen ilk soru şu olur: kefil var mı?

Bir senet düzenlenirken zaman zaman bir kefil de belirlenebiliyor. Kefilin görevi ve sorumluluğu ise şu oluyor. Her borçlu bahsedilen zamanda borcunu ifa etmezse yerine getirilmemiş olan borcu kefil olan kişi üstenir ve alacaklıya karşı aynı borçlu gibi sorumlu olur.

Senet düzenlendi ama bir kefil söz konusu değil ise alacaklı icra işlemi başlatma hakkında sahiptir. Eğer ki geciken borcu borçlu taksit taksit ödemeyi teklif ederse, gecikme faizi ve icra masrafları gibi detayları da ödeme yükümlülüğüyle birlikte alacaklı bu teklifi kabul eder.

Tabi senet icraya verme süresi vardır ve alacaklı da bu konuda kendi üstüne düşen dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Yani alacaklı da belli şartlarla kısıtlanmaktadır. Alacaklının alacak hakkının zamanaşımına uğrama süresi 3 yıldır. Senet icraya verme süresi de denebilir buna. Bu ne demektir. d-Daha detaylı bir şekilde incelemek gerekirse. Belirtilen vade tarihi geldi fakat borçlu ödeme işlemini gerçekleştirmedi. Hiçbir işlem yapılmadan vade tarihinden geçen üç yıllık süre içerisinde senet zamanaşımına uğrar ve borç eksik borca dönüşür. Eksik borç takibi yapılamayan borç demektir.

Senedin tahsili , Senet Nasıl Tahsil Edilir 2019?

Senet tahsili konusunda aslında bireysel olarak elinizden pek bir şey gelmeyebilir. Tahsilat konusunda yaşanan sıkıntılarda özellikle bir acil durum söz konusuysa oyalanmadan icra iflas alanında uzmanlaşmış avukatlara uğramanız ve bu konuda danışmanız önerilir. Eğer senet üzerinde belirtilen zaman ve yerde sorunsuzca borçlu borcunu alacaklıya ödemişse burada zaten aksi giden bir durumda olmadığı gibi bir sıkıntı da yoktur. Bunun dışında gelişen durum ve yaşanabilecek ihtimallerde ise yardımcı olacak kişiler muhakkak avukatlardır. Bir senet nasıl tahsil edilir? Sorusunun en doğru ve eksiksiz bilgisine sahip alanında uzmanlaşmış avukatlar ile işinizi çok kısa zamanda halletmiş olursunuz.

Faturasız Senet Tahsilatı

Bazı durumlarda kişiler fatura olmadığı için sendin iptali gibi bir durum olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. Burada borcun ödenmesi borçlunun sorumluluğu fatura kesilmesi alacaklının yükümlülüğüdür. Burada faturanın kesilememiş olması yani bir fatura eksikliği durumu tabi ki hatalı bir durumdur ve üzerine ilgili uygulamalar yapılacaktır ama tek başına fatura olmaması borcun geçersizliği için yeterli bir gerekçe ve itiraz değildir. Burada “faturasız senedin geçerliliği” durumu karşımıza çıkar. Faturasız senet tahsilatı da yapılabilir ve fatura olmaması alacaklıya bir yaptırım getirecek borçtan ayrı bir sorumluluk olacaktır.

Bir senet nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Sorularından da önce Senet nedir? Bu kelime tam olarak neyi karşılar? Sorusundan başlayarak senet hakkındaki her şeyi inceleyerek insanların kafasındaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalıştık. Siz de bir senet hazırlarken yahut bir senedin tarafı olmayı düşünürken hazırladığımız metni dikkate alarak hareket edebilirsiniz.  Senet hazırlarken gerek borçlu konumunda olun gerek alacaklı yahut kefil her biri diğerinden farklı sorumluluklarla yükleniyor ve bu ilişkide belli görevleri üsteleniyor. Bu sebeple bir senet üzerinde sahip olacağınız taraf bir yana bırakılarak muhakkak gösterebileceğiniz en iyi özen ve dikkati bu işe yönlendirerek ilerleyiniz.

 

 

 

 

Ek Gelir Getiren İşler

Ek Gelir Getiren İşler

Ek Gelir Getiren İşler

Günümüzde sabit maaşlarla geçinebilmek her geçen gün daha zor hale gelmektedir. Tek bir maaşın yeterli olamadığı giderleri karşılayabilmek için insanlar ek gelir getiren işler konusunda araştırma yapmaktadır. İşten arta kalan boş zamanların bu şekilde değerlendirilebilmesi için ek gelir getiren işler incelenebilir. Kendi mesleği haricinde yeteneklerine güvenen veya farklı bir sektörde çalışmayı kabul eden her bireyin maddi durumunu rahatlatacak ve boş zamanlarını değerlendirebilecek aktiviteler işe dönüştürülebilir. Bunun için belirli bir alanda hizmet sunmak veya bazı ürünler tasarlayarak satışını yapmak farklı alanlarda ek gelir gelmesini sağlayacaktır. Ek gelir elde etmeyi sağlayacak işler arasında şu örnekler sıralanabilir;

 

Evde Ürün Yapıp Satmak

Evde ürün yapıp satmak için öncelikle insanların hangi alanlarda yeteneği olduğunu keşfetmesi gerekir. Ahşap boyamadan kıyafet dikimine, boncuk işlemeden örgü üretimine kadar çok farklı alanlarda ürünler hazırlanıp satılabilir. Hediyelik eşya konusunda da özgün ve dikkat çekici ürünlerin tasarlanıp satılması mümkün olabilir. Günümüzde ek gelir getiren işler arasında en çok bu sektör tercih edilmektedir.

 

İnternette Makale Yazıp Satmak

İnternet üzerinden ek gelir getiren işler dendiği zaman, makale yazıp satma işi mutlaka akla gelecektir. Kalemine ve bilgilerine güvenen insanlar hazır makaleler yazıp internet siteleri için satabilirler. Bununla birlikte sipariş üzerine de makale yazıp satılması söz konusu olabilir. Bu sektörde mutlaka her makalenin özgün, akıcı ve bilgi açısından yeterli bir şekilde hazırlanması şarttır.

 

Öğrencilere Özel Ders Vermek

Özellikle iktisat, matematik, edebiyat ve fizik gibi alanlarda uzmanlığını elde etmiş insanlar boş zamanlarında öğrencilere özel ders vererek ek gelir sağlayabilirler. Eğitim üzerinden ek gelir getiren işler genellikle özel derslerle sürdürülebilir. Farklı yaş gruplarından öğrenciler için özel ders programları hazırlanabilir. Daha çok hafta sonları ve hafta içi akşam saatlerinde öğrenciler özel ders almayı tercih etmektedir.

 

Broşür Dağıtarak Para Kazanmak

Boş vaktini daha hareketli bir işle değerlendirmek isteyen bireyler farklı marka ve hizmetlerin broşürlerini dağıtarak para kazanabilirler. Gün içerisinde belirli saatlerde ve belirli noktalarda çalışarak gelir elde edilmesi mümkün olacaktır. Broşür dağıtımı ek gelir getiren işler arasında en çok tercih edilen sektörlerden birisidir. Broşür dağıtımı özellikle öğrencilerin rağbet ettiği bir ek gelir kapısı olarak bilinir.

 

Anket Doldurarak Para Kazanmak

İnternet üzerinden ek gelir getiren işler arasında anket doldurarak para kazanma sektörü de yer almaktadır. Farklı konularda internet sitelerinin sunduğu anketleri doldurarak anket başına belirli bir ücretin alınması söz konusudur. Ne kadar çok anket olursa o kadar fazla ek gelir elde edilebilir. Bu iş için de bolca boş zaman ve sabır gerekmektedir. Anket konuları oldukça geniş bir yelpaze sunacaktır.

 

Evden Yemek Yapıp Satmak

El lezzetine güvenen insanlar evden yemek yapıp satarak kendilerine ek gelir sağlayacak bir kapı açabilirler. Özel etkinlikler ve organizasyonlar için ikramlıklar ve yemeklere her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu konuda çevreye duyurusu yapılarak organizasyonlar için yemekler ve ikramlıklar hazırlanıp satışı gerçekleştirilebilir. Bunun için hem lezzeti ile fark yaratacak hem de hazırlanışı açısından pratik olacak tatlar araştırılmalıdır.

 

İnternet Üzerinden Para Kazanma

para kazanmanın yolları arasında internet üzerinden para kazanma

İnternetten Para Kazanma

Günümüzde yaşadığımız çağda dijital yeniliklerin para kazanmanın yolları konusunda ciddi etkenleri olduğunu görüyoruz. Yaşantımız dijital yeniliklerle beraber tamamen değişmiş ve toplum alışkanlıkları yeni para kazanma yolları konusunda yönelim göstermek durumunda kalmıştır. Bunun başlıca nedenleri elbette ‘’köklü değişiklik’’ oluyor. Yıllar önce hayal bile edemediği bir teknolojinin içerisinde şimdi para kazanmanın yolları araştırmasını yapan bireyler bu değişikliğin en önemli parametrelerinden biri. Sadece bu değil yeni düzende para kazanmak için gerekli yaşa gelmiş ve hayatın bir noktasında artık maddi ihtiyaçları olan bireylerde bu dijital dünyaya ayak uydurmakta zorluk çekebiliyor. Bunun nedenlerinden biri ”geleneksel ısrarcılık” olurken diğeri ise ”yetersiz araştırma” oluyor. Bireyler için çoğu zaman internet üzerinden para kazanma bir şehir efsanesi olabiliyor. Bununla beraber internet üzerinden para kazanan birinin ise sadece bunu zekice iş fikirleri sayesinde yaptığı yanılgısına kapılmak yaygın bir durum.

İnternetten para kazanma sanıldığı kadar zor değil. Beklentiniz sadece hiçbir şey yapmayıp bilgisayar veya mobil bir cihaz başında bekleyerek para kazanmaksa elbette internet veya başka bir platform bunu siz vermeyecektir. Sizlere para kazanmanın yolları konusunda derleme yaparken ”işinize yarayacak” bilgileri vermek konusunda özen gösterdik. Size verdiğimiz yöntemlerle günlük 1TL kazanabileceğiniz gibi günlük yüzlerce lira kazanmanız yine mümkün. Bu tamamen sizin potansiyelinize, zamanınıza bağlı. Bunu ek iş fikirleri arasında görüyorsanız kazancınız buna göre olacakken tam zamanlı bir iş olarak yaptığınızda ise para kazanma yolları arasında ciddi bir gelir olabilecektir.

Bütün bu yazdığımız yazıları dikkatle okumanızı ve kafanızın takıldığı yerde sormanızı rica ediyoruz. Bize sitenin yorum kısmından hızlıca ulaşmanız mümkün. İstediğiniz site bilgilerini, ödeme bilgilerini bizlere sorabilirsiniz.

İnternetten Para Kazanma Yöntemleri

1.) Blog Açarak Para Kazanma

Bu yöntem aslında şu an okumakta olduğunuz sitede uygulanmaktadır. İnternetten para kazanma hususunda blog açarak para kazanma hem hobi hem kazanç olabilir. Para kazanmanın yolları arasında bunu biz tercih etmeden önce birçok yöntemi denedik. Bu yöntemlerin birçoğundan güzel kazançlar elde etmiş olsak bile blog açarak para kazanma konusunun diğerlerinden tamamen farklı bir tecrübe olduğunu söylemek gerekiyor. Blog açarak para kazanmak için yazılım bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Blog açmak artık oldukça kolay. Örneğin wordpress hosting satan bir hosting bulup(tavsiye isterseniz yorum atabilirsiniz)

Blog açmak konusunda elbette dikkat edilmesi gerekenler var. Bunlar sizin açtığınız blogun konusundan blogta yaptığınız her detaya kadar giden maddeler oluyor. Türkiye’de son yıllarda ”genel” blogların fazla olması bu alanda rekabeti fazla yaparken ”gelirleri” ise düşük yapmış durumda. Bu nedenle webmaster dünyasında ”niche blog açmak” olarak bilinen olgu üzerinde yoğunlaşmanız daha mantıklı olacaktır. Peki nedir bu niche? Niche bloglar bir konuya özel olarak yoğunlaşmış bloglar için deniliyor. Örneğin sebzeler > domates > domates çekirdeği burada domates çekirdeği niche bir konu oluyor. Bu sizin el zanaatınızın olduğu bir noktadan teknik bir konuya kadar gidebilir. Elbette en verimli olacağınız konuda blog açmak sizin için en önemlisi olacaktır. Bu yüzden tüm önerilerden önce sıkılmadan sürekli içerik gireceğiniz bir alan seçmeniz önemli. Aksi taktirde sizde milyonlarca çöp site bulunan internet ortamına yeni bir site daha eklemiş olursunuz.

Blog açarak para kazanmak sanıldığı kadar zor değil evet fakat beklenildiği kadar bol kazandırmayabilir. Bu konuda tamamen maddi bir beklenti ile blog açarsanız özellikle kısa vadede sizi üzebilir. Bir blogun istenilen seviyeyi gelmesi ayları bulabilir. Belirli bir seviyeye geldiğinde ise geliri sizin için yine yetersiz olabilir.

Bununla beraber genel olarak ortalama bir blogtan 100-600 TL arası. Alanı iyi seçilmiş, düzgün yönetilen bir blogan ise minimum 600+ olacak şekilde 5-6 haneli rakamlara kadar para kazanmak mümkün.

Blog açarak para kazanmak yazımızda daha detaylı bilgi alabilir sürece nasıl başlayacağınızı öğrenebilirsiniz.

2.) Youtube Üzerinden Para Kazanma

Geldik günümüzün en çok tartışılan konularından birine. Türkiye’de youtuber kültürü son yıllarda oldukça artmış durumda. 7’den 70’e toplumun hepsini youtube üzerinde youtuber, yorum yapan ya da izleyici olarak görmek mümkün. Toplumun youtube olan bakış açısı oldukça pozitif durumda. Bu nedenle youtube üzerinde olan potansiyeli paraya çevirmek ve youtube üzerinden para kazanma oldukça popüler bir konu. Sizde youtube’den para kazanılır mı? sorusunu merak ediyorsanız evet kazanılır.

Bununla beraber üzülerek söylüyoruz ki genel duruma baktığımızda youtube üzerinden para kazanmanın çok kaliteli içerikle her zaman doğrudan ilişkisi olduğunu söylemek zor. İnsanlar youtube’de son yıllarda kaliteli içeriklerden çok ”çerez video” olarak tabir ettiğimiz anlık dikkat çekici videolara yönelmiş durumda. Bu nedenle youtubeden para kazanmak gibi bir hayaliniz varsa ve buraya ciddi bir zaman ayıracaksanız bunu mutlaka düşünün.

Bununla beraber para kazanmanın yolları arasında en çok rakibinizin olduğu alanlardan birinin youtube üzerinden para kazanma olduğunu unutmayın. Evden para kazanma peşindeyseniz burada konsept bir kanal açabilir ya da birçok farklı fikri youtube üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunları yaparken özgün olmanın sizin için önemli olduğunu unutmayın.

Youtube üzerinden para kazanma için bu yazımızı detaylı olarak okuyabilirsiniz.

3.) İnstagram Üzerinden Para Kazanma

İnstagram üzerinden para kazanmak son zamanlarda hem ticari statüsü olanların hem bireysel anlamda her kişinin ilgisini üzerine çekmiş bir durum. İnstagram üzerinden para kazanmak için birçok yöntem bulunuyor bunlardan bazıları;

1.) Butik İnstagram Hesabı Açmak
2.) Ürün Yönlendirmesi Yapmak
3.) Viral Reklamlar Almak
4.) İnstagram hesapları yönetmek.

Bu yöntemlerin hepsi web üzerinden para kazanmak için bir seçenek. Hatta para kazanmanın yolları arasında internetten para kazanma fikri arıyorsanız mutlaka instagram üzerinde yeteneklerinizi test edin. Bulunduğunuz bölgede olan yöresel bir ürünü bile tüm Türkiye’ye satabilir hatta işi ilerletip dünyaya satabilirsiniz. Bununla beraber instagram üzerinden ürün satmak istiyorsanız ürün sahibi olmak zorunda değilsiniz. Örneğin çevrenizde bulunan bir mağazanın ürünlerini komisyonla satabilirsiniz. Bu konuda sizin tek yapmanız gereken ürünlerin fotoğrafını çekmek ve pazarlamak olacaktır bu sayede herhangi bir masrafınız olmayacak. Ek olarak droppshipping yöntemini inceleyebilirsiniz.
Droppshipping ile satış yapma şansınız olan amazonda mağaza açmak yazımızı mutlaka inceleyin.

İnstagram’da ürün satmak için en önemli 2 konu ”görsel görüntü” ve ”güvenli görüntü” oluyor. Bu iki hususu başarı ile tamamlarsanız daha hızlı müşteri bulabilirsiniz. Güven için kapıda şeffaf ödeme, açık adres bilgileri gibi bilgileri müşterilerinize sunabilirsiniz. Görsellik içinse satış yaptığınız alanda başarılı olan rakiplerinizi inceleyerek özgün bir girişimde bulunabilirsiniz.

İnstagramdan ürün satmak dışında instagramda fenomen olmak gibi bir yol izleyebilir bu sayede sadece mağazaların ürünlerini paylaşıp, yorumlayarak para kazanabilirsiniz.

Bu konuda şu 3 yazımızı mutlaka inceleyin;

4.) Domain Alım Satım

Oldukça ilginç bir iş fikri olan domain alım satım işini herkes yapabilir. İsminin farklı olması size korkunç gelmesin. Domain dediğimiz olgu internette ”alan adını” ifade ediyor. Örneğin parakazanmaninyollari.net sitesi bizim alan adımız. Bununla beraber facebook, twitter veya bir sağlık sitesinin yine alan adı bulunuyor. Bu alan adlarının yıllık fiyatları 60 – 80 tl arasında değişiyor. Bir site açmayıp sadece alan adınızın olmasını isterseniz bu miktarları ödemeniz gerekmektedir. Bu noktada internetten para kazanma nasıl olacak? diyorsanız elbette bu konuya geleceğiz.

İnternet üzerinde bulunan alan adları bir ”değeri” ifade ediyor. Google ve diğer arama motorları siteleri ilk sıraya çıkarırken site isimlerine dikkat ediyor. Örneğin pırasa kelimesini aradığınızda pırasa ismine sahip olan site diğer sitelerden bir adım önde oluyor. Siz buraya para kazanmanın yolları yazarak gelmişseniz bu bizim alan adımızdan ve harika içeriklerimizden 🙂 kaynaklanıyor… Sadece evden işe giderken, okula giderken aklınıza gelen farklı alan adlarını sorgulayabilirsiniz. Bu sorguları internete ”whois” veya ”alan adı sorgulama” yazarak çıkan sitelerden yapabilirsiniz. Bu sitelerde örneğin ”lahmacun.com” alan adının alınıp alınmadığını görebilir hatta tüm uzantılarına bakabilirsiniz. Bu noktada tüm alan adları alınmış gibi gelinse bile gerçekler öyle değil. Alınan alan adları uzatılmamış olabiliyor veya oldukça kaliteli alan adları daha önce kimsenin aklına gelmemiş olabiliyor. Sizde bu fırsatları mutlaka değerlendirin.

Alan adı alıp satarak kazancınız için tahminde bulunmak zor. Bazı aylar hiçbir şey kazanmazken bir ayda yaptığınız tek satış tüm yılınızı kurtulabilir. Gerçek hayata bunu bağdaştırırsak emlakçılık olarak düşünebilirsiniz. Ev satılabilir fakat satılmazsa elinizde kalacaktır.

 

Fotokopi Dükkanı Açarak Para Kazanma

Fotokopi Dükkanı Açarak Para Kazanma

Fotokopi Dükkanı Açarak Para Kazanma

Son dönemlerde ek gelir elde etme fikirleri konusunda çok sayıda kişi araştırma yapmakta ve en cazip para kazanma yolları elde etmeye çalışmaktadır. Sizin için bu yazımızda fotokopi dükkanı açarak para kazanmanın nasıl olabileceğini, bu işin ne şekilde para kazanacağını anlattık. Alternatif para kazanma yolları arasında olan ve son zamanlarda özellikle okulların ve üniversitelerin çevresinde artan fotokopicilere o kadar çok ihtiyaç duyuluyor ki, sayıları ne kadar çok olursa olsun hepsi yüksek oranda paralar kazanıyorlar. Neden o kişilerden biri siz olmayasınız? Üstelik kendi işinizin patronu olarak ve küçük bir sermaye karşılığında! Düşük sermayeli iş fikirleri arasında olan fotokopi dükkanı açma fikrinin ayrıntılarını dilerseniz beraber inceleyelim.

Fotokopi Dükkanı Açma Hakkında Bilgi

Fotokopi dükkanları, özellikle son dönemlerde üniversite öğrencilerinin ders notlarını bastırmak ve çoğaltmak için kullandıkları dükkanlardır. Dolayısıyla okul etraflarında ve üniversitelilerin yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çok sayıda fotokopi dükkanı bulmanız normaldir. Bu bölgelerde bir fotokopi dükkanı açmak size oldukça iyi bir gelir sağlayacaktır. Fotokopi dükkanı açmaya bir ek iş olarak girişen pek çok kişi zamanla temel geçim kaynakları olarak fotokopi dükkanlarını belirlemişlerdir. Dilerseniz şimdi fotokopi dükkanı açmak için neler gerektiğinden sizlere söz edelim.

Fotokopi Dükkanı Açmak İçin Gerekenler

Para kazanmanın yolları arasında bulunan ve pek çok kişi tarafından tercih edilen bu iş, pek çok avantaja sahip. Fakat avantajları ve sağladıklarından önce sizlere ek iş fikirleri arasında öne çıkan fotokopi açma işinin neleri gerektirdiğinden söz etmek istiyoruz. Dilerseniz bir göz atalım.

 • Lazer teknolojisine sahip bir fotokopi makinesi satın almanız gerekiyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi eski teknolojiye sahip yazıcılar hem sürekli toner bitimi sorunu ile karşı karşıya kalarak zaman kaybetmenize yol açıyordu, hem de toner dolumu oldukça pahalı olduğundan dolayı ciddi oranda gelir düşüşüne yol açıyordu. Ne var ki, lazer teknoloji fotokopi makineleri sayesinde artık sürekli olarak bir dolum ücreti ödemeden tüm çıktı ve fotokopi işlemlerinizi yapacak ve kazandığınız paranın daha yüksek bir kısmını cebinize atacaksınız! Alternatif para kazanma yolları arasında oldukça önemli bir noktada olan fotokopidükkanı açma işi için olmazsa olmaz tek cihazınız bu makine!
 • Bir bilgisayara sahip olmalısınız. Bir fotokopi dükkanının olmazsa olmazı masaüstü bilgisayar ya da diz üstü bilgisayardır! Eğer bir bilgisayara sahip olmaz iseniz ve sadece manuel olarak fotokopi çekerseniz bu işten para kazanmanız neredeyse mümkün değil. Mutlaka belge akışını sağlayacağınız bir bilgisayar edinmeyi unutmayın!
 • Küçük ya da büyük, bir dükkan! Pek çok yeni iş fikirleri için geniş ve havadar dükkanların tercih edilmesi bu aralar epey popüler. Fotokopici dükkanı açma fikrinin belki de en iyi yanı çok geniş bir dükkana ihtiyaç duymayacak olmanız. Bir yerde siz, makine ve birkaç müşterinin sığacağı bir dükkan bulursanız onu hemen kiralayabilirsiniz! İnsanlar genel olarak fotokopilerini size sipariş ettikten sonra gelip alacağı için özel bir bekleme alanı ya da geniş ve ferah bir salon gibi alternatiflere ihtiyacınız yok. Bu da nereden bakarsanız bakın son derece düşük maliyetli bir kira anlamına geliyor.

Fotokopi Dükkanı Açmak Para Kazandırır Mı?

Peki, fotokopi dükkanı açmak para kazandırır mı? Ya da, fotokopi dükkanı ne kadar kazandırır? Eğer işlek bir caddede bir dükkan bulabilirseniz gündelik cironuz oldukça yüksek olacaktır. Üstelik fotokopici dükkanı açmak için çok fazla personel de gerekmediği için son derece yüksek bir kar oranı sizin cebinize kalacaktır. Bundan dolayı para kazanmanın yolları arasında fotokopi dükkanı açmak son derece ünlüdür.

Alternatif para kazanma yöntemleri için bizi takip etmeye devam edin…

Bitcoin Madenciliği İle Para Kazanma

bitcoin maden kazarak para kazanmak gerçek mi?

Bitcoin Madenciliği İle Para Kazanmak

Bitcoin Madenciliği

Bitcoin, internet üzerindeki en ünlü sanal para birimlerinden bir tanesidir. Sanal para birimlerinin tümü  gibi Bitcoin de, madencilik yaparak kazanılabilmektedir. Bitcoin madenciliği, internet üzerinde işleme alınmamış Bitcoinlerin keşfi ve üretimi esasına dayanan ve Bitcoin elde etmenizi sağlayan yöntemlerden bir tanesidir. Siz de Bitcoin madenciliği yaparak çok sayıda Bitcoin elde edebilir, kazandığınız Bitcoin’leri kripto para sanal cüzdanlarınızda saklayabilir ve farklı ödeme yöntemleri ile onları çekebilirsiniz.

Bitcoin Madenciliği İle Nasıl Para Kazanılır?

Bitcoin madenciliği ile nasıl para kazanılır? Bitcoin ile para kazanılır mı? Kripto para para kazandırır mı? Bitcoin madenciliği ile para kazanmanın yolları nelerdir? Bitcoin nasıl kazanılır? Dilerseniz bu başlık altında bu sorularınızın tamamına yanıt bulalım. Böylelikle siz de kısa süre içerisinde donanımlı bir şekilde Bitcoin madenciliğine başlayabilir, kripto paralar ile para kazanma yöntemi ile zengin olabilirsiniz.

Bitcoin madenciliğinden para kazanma için öncelikle Bitcoin madenciliği için alt yapı oluşturan yabancı sitelerin birçoğuna üye olmanız gerekmektedir. Bitcoin madenciliği her bir madencilik sitesi üzerinden farklı şekillerde yürütülmektedir. Bu madencilik algoritmalarından biri size uyarken ve sizin hızlı bir şekilde para kazanmanızı sağlarken bir diğeri size uymayabilir. Bundan dolayı da ilk aşamada yapmanız gereken şey karşılaştığınız tüm Bitcoin madencilik sitelerine üye olmak ve tamamından madencilik yapamaya başlamaktır. Daha sonra daha iyi anlaştığınıza karar verdiğiniz ve bu doğrultuda daha çok kazanç elde ettiğiniz madencilik sitesinden ilerlemeye devam edebilirsiniz. Bitcoin madencilik yapmanın tek yöntemi bitcoin minning sitelerine üye olmak değildir. Aynı zamanda dünya çapında firma halinde sürekli olarak Bitcoin madenciliği yapan firmalar bulunmaktadır. Bu firmaların sunucularından kiralama yaparak para kazanma, bulut kiralayarak bitcoin kazanma ve bilgisayara madencilik sistemi kurarak para kazanma da 3 temel bitcoin madenciliği yöntemleri arasındadır. Dilerseniz şimdi bu yöntemleri inceleyelim.

Bitcoin Madenciliği Yapan Firmalardan Sunucu Kiralayarak Para Kazanma

Bitcoin madencilik yöntemleri arasındaki en biline fakat yine de en az kullanılan yöntem, sunucu kiralayarak para kazanma yöntemidir. Her ne kadar kolay para kazanma yöntemleri arasına girse de, bu yöntemin kazandırdığı meblağ düşük olduğundan dolayı kripto para madencileri tarafından tercih edilmemektedir. Gideri yüksek olduğundan dolayı bu madencilik yöntemi daha az tercih edilmektedir.

Bulut Kiralayarak Para Kazanma

Bulut kiralayarak para kazanma, evden para kazanma yöntemleri arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Bulut kiralayarak para kazanma temel olarak bulut sitede satan alan sahiplerinden site kiralamak yolu ile gerçekleşir. Kiraladığınız sitede söz konusu firma sizin yerinize Bitcoin madenciliği yapar. Sizin kazandığını para ise her ay düzenli olarak hesabınıza yatar. Ne var ki bulut sitelerde kullanılan Bitcoin madencilik programı pek çok dolandırıcı tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla bulut kiralayarak kripto para kazanma yöntemi, sitenizi dolandırıcılara emanet etmeniz anlamına gelebilir. Bundan dolayı dikkatli olmanız gerekir.

Bilgisayara Madencilik Sistemi Kurarak Para Kazanma

Bilgisayara madencilik sistemi kurarak para kazanma, sermayesi olan Bitcoin minning gönüllülerinin en çok tercih ettiği Bitcoin kazanma programı çeşitleri arasındadır. Bunun temel sebebi kendi bilgisayarınızdan tek başınıza yaptığınız madencilikte dolandırma riskinizin hiç olmamasıdır. Dolayısıyla kazanacağınız Bitcoinler güvendedir. Fakat bu yöntemin olumsuz yanı ise bilgisayara madencilik sistemi kurmak için ihtiyacınız olan ekipman ve cihazların çok pahalı olmasıdır. Dolayısıyla bir sermayeniz olmadan bu yöntemi kullanamazsınız.

Alternatif para kazanma yöntemleri için takipte kalın!

 

 

 

 

Yatırım Bekleyen 8 İş Fikri

para kazanmanın yolları yatırım yaparak nasıl geliştirilir...

Yatırım Bekleyen 8 İş Fikri

1. Mobil Kablosuz Şarj Aleti

Kablosuz şarj aleti teknolojisi günümüzde hala yaygın değil. Sürekli karışan veya kaybolan kablolar, kısa kablolar nedeniyle priz kenarında saatlerce süren bekleyişler ne yazık ki devam etmekte. Brickspower tüm bu karışıklıklardan insanlığı kurtaracak bir teknolojik gelişme sunmaktadır. Nano vakum teknolojisi ile oluşturulan cihazı telefon takmak yeterli olacak ve telefonu ara vermeden kullanabileceksiniz. yeni iş fikirleri arıyorsanız böyle teknolojik gelişmelere yatırım sağlayabilir veya siz de hayal gücünüzü kullanarak teknolojik gelişmelere katkı sağlayabilirsiniz.

2. Tanksız Dalış Sistemi

Denizin derinliklerine ulaşmak istiyorsanız, uzun süreli eğitimlere, yüksek kurs ücretlerine gerek kalmadan Supa Huka ile bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ek iş fikirleri arasında yer alan yatırımcılık, girişimcileri oldukça memnun edecektir. Şnorkel ve oksijen tüpü olmadan dalış keyfini yaşamak Supa Huka ile 12 metreye kadar ve 45 dakikaya kadar mümkün olacaktır. Dalış keyfini korkmadan ve kolaylıkla yapabilmeniz tanksız dalış sistemi ile çok daha kolay olabilmektedir.

3. Kendini Tamir Edebilen Çadır

Doğa severler tarafından sıklıkla tercih edilen kamp gezileri kimi zaman zor ve pahalı olmaktadır. Yırtıcı veya meraklı hayvanlar tarafından veya doğa şartları ile zarar gören çadırı onarabilmek veya yenisini almak oldukça masraflıdır. Bu sorunun en kolay çözümü ise Nano Cure teknolojisinden imal edilen dayanıklı ve yırtılmaz kumaşlardır. NCT çadırı zarar görse bile yırtılmayacak ve fiberler uzaklaştığında bile kendini tamir edecektir. Nano cure teknolojisi ile üretilen çadırlar su geçirmeme özelliğine de sahip olmaktadır. Yeni iş fikirleri arayanlar kamp sektöründeki sorunlara çözüm bularak kazanç sağlayabilmektedir.

4. Adaptif Kulaklık

Kulaklıkların ses düzeyi kimi zaman insanları memnun etmez ve sürekli yeni kulaklık denemek zorunda kalırlar veya kulaklık istedikleri ses düzeyine gelene kadar kurcalarlar ve en sonunda kulaklıklar bozulur. Heari firmasının kendi adıyla ürettiği adaptif kulaklık ise tüm bu sorunlara çözüm getirmektedir. Para kazanmanın yolları için alternatif bir yol arıyorsanız bu kulaklığı araştırabilir ve yatırımcı olabilirsiniz. Tasarlanan akıllı telefon uygulaması ile iki dakikalık duyma testi ile en iyi ses ayarları yapacak ve harika bir müzik keyfi yaşatacaktır.

5. Gramafon Tipi Plak Çalar

Nostaljik görüntüleri seviyor aynı zamanda modern özelliklere sahip bir ses deneyimi istiyorsanız Kozmophone sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Orijinal görüntüye saygı duyularak tasarlanan bu ürün günümüz teknolojisinin en son donanımları ile geliştirilmiş bir üründür. Ekstra bir ürün satın almadan mükemmel bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Ek iş fikirleri konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bu ürünlerden ilham alarak ürünlerinizi tasarlayabilirsiniz.

6. Akıllı Telefonda Profesyonel Fotoğrafçılık

Günümüzde akıllı telefonlar olağanüstü fotoğraf çekebilmektedir. Ancak ekran üzerine düşen ışıklar, karanlıkta istenen seviyede fotoğraf çekilememesi gibi sorunlar fotoğraflarınıza gölge düşürebilir. Goiten’in geliştirdiği sanal gözlüğe benzeyen tasarım ile gördüğünüz kareyi çekebilirsiniz. Yeni iş fikirleri arayanlar için oldukça ilginç bir fikir sunan Oko, ekranda parlayan yansımaları kaldırarak fotoğraf çekme keyfinizi üst düzeylere çıkaracaktır. Katlanarak taşınan Oko, evden yapılabilecek işler arayanlar için de bir ilham kaynağı olacaktır.

7. Tekrar Kullanılabilen Pipet

Pipetler, plastik atık oluşumunu büyük oranda etkilemektedir. ABD’de günde 500 milyondan fazla pipet çöpe atılmaktadır. Viablestraw ise tek kullanımlık pipetlere alternatif sunmaktadır. Tasarlanan bu pipetleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

8. Dizüstü Bilgisayar Ekran Çoğaltıcı

Pek çok pencere açarak çalışıyor ve pencereler arasında sıklıkla geçiş yapıyorsanız kafa karışıklığı yaşayarak çalışma verimini düşebilir. Geniş bir ekranda çalışmak daha rahat bir çalışma ortamı sağlayacaktır bu durum için tasarlanan Duo’yu dizüstü bilgisayarın arkasına takabilir ve ek ekran keyfini yaşayabilirsiniz. Manyetik tutuculara sahip olan Duo’yu takması ve çıkarması ise oldukça pratik.

Günümüzde para kazanmanın yolları artmaktadır. Evden yapılabilecek işler arıyor ve sizde ürün tasarlıyorsanız yatırımcılarla iletişime geçebilir, tasarınızı tüm dünyanın duymasını sağlayabilirsiniz.

Oyun Oyna Para Kazan
Online Para Kazanma
Para Kazanmanın Yolları
İnternetten Para Kazanmanın Kesin Yolları
E ticaret Açarak Para Kazanma

En Çok Para Kazandıran Meslekler

En Çok Para Kazandıran Meslekler

En Çok Para Kazandıran Meslekler

Son dönemlerde para kazanmanın yolları konusunda geniş araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle ev hanımları, yeniden üniversiteye başlamak isteyen kişiler ya da üniversite sınavına hazırlanan liseli öğrenciler tarafından ise en çok araştırılan konu en çok para kazandıran meslekler konusudur. Sizler için bu yazımızda en çok para kazandıran meslekler hangileridir, hangi meslekler kişilere daha iyi yaşam olanağı sağlar gibi soruların yanıtlarını derledik. Derlediğimiz bu yazıyı okuyarak siz de tercih etmeniz ya da devam ettirmek istediğiniz işin hangisi olacağına kolaylıkla karar verebilirsiniz.

En Çok Para Kazandıran İşler

Noterlik

Noterler, her şehirde mutlaka gördüğümüz ve cadde üzerindeki tabelalarına rastladığımız kurumlar. Peki, noter olarak nasıl kazanabilirsiniz? Nasıl noter olunur? Kimler noter olabilir? Noterler Hukuk Fakültesi mezunu kişilerdir.Avukat olduktan belli bir süre sonra noterlik için başvuruda bulunan bu kişiler eğer atama sırası kendilerine gelirse noter olarak atanmaktadırlar. Noter olarak atandıktan sonra birinci noterlik noktasına yükselene kadar çok iyi paralar kazanmasalar da, birinci noterliğe yükseldiklerinde tek bir işlemden bile çok yüksek oranda paralar kazanmaktadırlar. Noterlik, Türkiye’de çok kişi tarafından icra edilen bir meslektir. Noterler sadece tek bir evrakın onay işleminden 200 ile 1000 TL arasında para kazanabilmektedir. Bu kapsamda noterliğin aylık geliri 150 bin TL ile 300 bin TL arasında olabilmektedir. Bulunduğu konum ve şehre göre noterin aylık geliri belge trafiğine bağlı olarak daha da artabilir.

Demiryolu Metro İnşaat Firması Sahipliği

Türkiye’de en çok para kazandıran işler arasında kuşkusuz inşaat sektörü dahilinde bulunan işler yer almaktadır. Türkiye’de yüksek gelirler sağlayan ihaleleri kazanmanız halinde gerçekleştireceğiniz demir yolu ya da metro inşaatları size tek bir inşaattan milyonlar kazandırabilir. Elbette böyle bir kurum haline gelmek, bu kadar yüksek sermayeye ve döngüye sahip olmak kolay bir iş değildir. İyi bir çalışma grubu kurduğunuzda ayrıca kendinizi sektöre de tanıtabilmeniz ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ihale süreçlerine yakın olmanız gerekmektedir. En çok para kazandıran işler arasında olan inşaat firması sahipliği, sizlere yüksek oranda kar getirebilir. Eğer siz de para kazanmanın yolları arayışı içerisinde iseniz bu tarz bir girişime belli bir sermaye karşılığı ortak olabilir ya da kendi girişiminizi oluşturabilirsiniz.

Mali Müşavirlik

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında öyle görünmese de mali müşavirlik en çok para kazandıran meslekler arasında sayılmaktadır. Bilgi belge denetimi alanındaki işlerin tümü gibi serbest ya da kamusal mali müşavirler de yüksek oranda kar elde edebildikleri işlemleri yapmaktadır. Çeşitli üniversite bölümü mezunları mali müşavirlik sınavları kaydını yaptırarak ve bu sınavlardan yüksek puanlar alarak mali müşavir olabilirler. İşte mali müşavir olabileceğiniz bölümler:

 • İşletme
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Hukuk
 • Maliye
 • Siyasal Bilimler
 • Bankacılık

Yukarıdaki bölümlerden bir tanesinden mezun olduysanız her sene düzenlenen serbest mali müşavir ya da mali müşavir sınavlarından bir tanesine girebilir ve yüksek gelirler elde edebileceğiniz bu işi yapmaya hak kazanabilirsiniz. Bu işi yapmanız için herhangi bir suçtan dolayı 5 yıldan uzun hüküm giymemiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca sadece TC vatandaşları bu işi yapabilmektedir. Yıllık kişisel kazancınızın yaklaşık olarak 216 bin TL olması mümkündür.

Faktöring Mesleği

En çok para kazandıran işler arasında bulunan fakat pek az kişinin aşina olduğu bir diğer iş ise faktöring işidir. Faktöring ne iş yapar? Faktöring işi ne anlama gelir? Faktöring mesleğini icra eden kişiler alacak verecek işlerini büyük şirket ya da firmalar yerine gerçekleştirirler. Bunları gerçekleştirirken aynı zamanda fatura ödeme gibi işlemleri de şirketlerin omuzlarından alarak kendileri yaparlar. Yaptıkları borçlu alacak tahsilatlarının ayrıntılı kayıtlarını sunarlar ve belli aralıklarla sunarlar. Faktöring mesleğini icra etmek için kesin meslek yasaları bulunmamaktadır. Fakat sektörde güven oluşturabilmeniz ve insanlar tarafından tercih edilebilmeniz için eğitimli personellerden oluşan bir çalışma grubunuzun olması gerekmektedir. Dolayısıyla işletme, ekonomi, iktisat gibi bölümlerden mezun olan kişiler bu işi yapmak için daha uygundur denebilir. Para kazanma yolları arasında oldukça ünlü olan faktöring şirketleri son dönemlerde artışa geçmiş kurumlar arasındadır.

Türkiyede en çok para kazandıran meslekler arasında bu dört meslek en çok göze çarpmaktadır. Alternatif para kazanma yolları için bizi takip etmeye devam edin.

Amazonda Mağaza Açmak

Amazonda Mağaza Açmak

Dünyanın en büyük ticaret ağına sahip olan ve dünyanın en zengin insanı tarafından kurulmuş olan Amazon Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Bu nedenle birçok kişi amazonda mağaza açmak ve amazonda satış yapmak konusunda araştırmalara başladı. İnternetten para kazanma yöntemleri arasında en yeni fikirlerden biri olan amazonda mağaza nasıl açılır? Konusunu sizler için en derin haliyle araştırdık.

Amazonda mağaza açmak ticaret uzmanları tarafından benzer bir sitede mağaza açmaktan 5 kat daha karlı olarak değerlendiriliyor. Bununla beraber amazon’un kendisi dünyanın en değerli ticaret ağı olarak biliniyor. Amazonda mal satmak sanıldığından çok daha kolay. Tek yapmanız gereken size verdiğimiz adımları sırayla takip etmek bir satıcı hesabı açmak.

Amazonda Satış Yapmak


Seller Acount Açın!

Amazon’da satış yapmak için normal üyelik kullanmanız mümkün değildir. Satış yapmak için seller acount açmanız gerekiyor. Bu hesabı açmak için amazon kayıt sayfasından ‘’mağaza aç(seller acount)’’ kısmına tıklayın. Sizden istenen tüm bilgileri burada eksiksiz olarak girin. Amazon bu verilerin hepsini teyit etmekte ve yanlış veri giren mağazaları reddetmektedir. Amazona 2 defadan fazla başvurmuşsanız ve iki başvurunuz da reddedilmişse tekrar başvurma şansınız yoktur. Bu nedenle para kazanmanın yolları arasında olan amazon mağaza açma seçeneğini mutlaka doğru değerlendirin.

Amazon Mağaza Satışları Nasıl Yapılıyor?

Amazon üzerinden mağaza açmak çok zor değil fakat gereklikleri yerine getirmediğiniz taktirde yasaklanma ihtimaliniz bulunuyor. Amazon’da satış için üye olduktan sonra yapabileceklerinizden bazıları şunlar;

1.) Ürünlerinizin listelemek ve ürünlerin hangi seviyelerde ilgi gördüğüne dair ayrıntılı raporlar görmek
2.) Yüze yakın mağaza modülünü ücretsiz olarak kullanma.
3.) Satış raporlarınız ayrıntılı olarak görme.
4.) Amazon’un size tanıdığı satış danışmanlarından daha fazla satış yapmak için sürekli destek alabilmek.

Bu ve çok daha fazlasını Türkiye’de yeni açılan amazon mağazasında gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken amazonda mağaza açmak.

Amazon Satış Planı Nasıl Oluşturulur?

Amazon’a mağaza açtıktan sonra sistem iki tane seçenek sunmaktadır. Bu seçeneklerden biri profosyonel paketleri diğeri ise bireysel pakettir. Profesyonel paketin fiyatı şuan Türkiye’de belirlenmemiş olsa bile 250TL civarında olmaktadır. Bireysel pakette ise bir ücret yoktur. İki pakette de satış başı komisyon vermeniz gerekiyor. Bireysel hesapta çok fazla tercih bulunmazken profesyonel hesap için kargo tercihleri ve özelleştirilmiş seçenekler sunuyor. İnternetten satış yapmak için amazon planları oldukça uygun.

Amazon Kargo Seçenekleri

Amazon kargo seçenekleri oldukça fazla olmasına rağmen profesyonel hesaplara özel seçenekler sunulmaktadır. Seçeneklerden bazıları şu şekildedir;

1.) FBA: Bu seçenekte ürününüzün satışı yapıldığı andan müşteriye teslim edilmesine kadar tüm süreçleri amazon yönetiyor. Bu nedenle vaktiniz sınırlıysa veya bu iş için ek bir maliyet oluşmasını istemiyorsanız oldukça mantıklı bir seçim.

2.) Merchant Fuilli: Bu paket FBA ile benzer fakat FBA yerine tüm süreci siz takip ediyorsunuz ve yine kargo parası ödemiyorsunuz.

3.) Amazon Direct: Ürünü direk olarak amazon sitesine satarsınız ve kargo gibi süreçlerle hiç uğraşmazsınız.

Amazon Komisyon Oranları

Amazon komisyon oranları oldukça düşük olmakla beraber kategorilere göre değişebilmektedir. Satış yapmadan önce amazon satış temsilcisi ile görüşüp komisyon oranları ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Oyun Oyna Para Kazan
Online Para Kazanma
Para Kazanmanın Yolları
İnternetten Para Kazanmanın Kesin Yolları
E ticaret Açarak Para Kazanma
Zekice İş Fikirleri
Anketle Para Kazanma

Franchise Veren Firmalar

Franchise Veren Firmalar

Franchise Veren Firmalar

Yeni iş fikirleri arayışı içerisinde olan pek çok kişi kısa zaman içerisinde kurulu bir düzeni sağlayabilmek ve kar açısından belli bir oranı garanti edebilmek için franchise veren firmalar hangileridir sorusunun cevabını araştırmaktadır. Franchise veren firmalar, hali hazırda belli bir müşteri kitlesi olan ve kendi markasını bir başkasının işletmesine belli bir komisyon karşılığında izin veren firmalardır. Eğer siz de belli bir sermayeye sahipseniz ve franchising veren bir firma ile çalışma yapmak istiyorsanız, bayilik arıyorum diyorsanız, bu yazımızın devamında işe yarar bilgiler bulabilirsiniz. Yazımızın devamında franchising veren firmalar hangileridir sorusunun cevabını bulacaksınız.

Starbucks Bayilik Veriyor Mu?

Starbucks bayilik veriyor mu sorusu pek çok kişinin bayilik ararken en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Peki, dünyaca ünlü bir kahve markası olan Starbucks bayilik veriyor mu? Starbuck marketi açmak istiyorsanız nereye başvurmalısınız? İşte bayilik arıyorum diyenler için bu soruların yanıtları:

Starbucks, dünya çapında binlerce noktada şubesi olan ve dünya çapında bayilikler dağıtan bir firma olarak bilinmektedir. Türkiye’de de Starbuck bayilik vermektedir. Ne var ki, Starbuck şartları oldukça ağır olan bir bayilik sözleşmesi imzalattırmak istemektedir. Bu bayilik sözleşmesinde karda ve satıştan Starbucks’ın aldığı oran oldukça yüksektir. Bundan dolayı pek çok kişi Starbucks’tan bayilik almamayı tercih etmektedir. Bundan dolayı bizler de siz değerli iş arayışında olan okuyucularımıza bu bayiliği önermiyoruz.

Gratis Bayilik Veriyor Mu?

Türkiye’nin en ünlü ve en çok satış yapan kişisel bakım ve güzellik marketi, yabancı ismi ile ‘’drugstore’’olan Gratis bayilik veriyor mu? Son dönemlerin yükselen bir değeri olan ve her geçen yıl daha çok satış oranına sahip olan Gratis, tamamen bir Türk yatırımcı şirketin elinden çıkma. Dolayısıyla bu işlerin de daha kolay olduğu düşünülüyor. Ne var ki Gratis yatırımcıları, Francihing vermeye kesinlikle niyetlerinin olmadığını net bir şekilde açıkladı. Kendi elemanlarını şirket bünyesinde eğittikten sonra sahaya süren Gratis, malesef kesinlikle bayilik vermiyor.

Kahve Dünyası Bayilik

Eğer bir kafe açmak istiyorsanız ve bayilik veren bir firmanın ismi ile açmak istiyorsanız Kahve Dünyası sizin için iyi bir tercih olabilir. Peki, Kahve Dünyası bayilik veriyor mu? Kahve Dünyası bayilik şartları nelerdir? Dilerseniz Kahve Dünyası Bayilik ile ilgili ayrıntılı bilgileri sizinle paylaşalım.

Bayilik veren firmalar arasında olan Kahve Dünyası’nın şartları diğerlerine göre daha hafif. Bu açıdan sizlere Kahve Dünyası bayilik başvurusu yapmanızı önerebiliriz. İşte şartlar…

Kahve Dünyası bayilik ücreti, dükkanın olacağı şehre ve dükkanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Kahve Dünyası bu konuda net bir açıklama yapmamaktadır. Kar marjı, Kahve Dünyası için yüzde 200 olarak belirlenmiştir. Kahve Dünyası, Türkiye’de bayilik verdiği firmalara sorunsuz ve sınırsız destek vermesi ile tanınır. Bu açıdan iyi bir Kahve Dünyası olmanız için elinden gelen desteği size yapar. Komisyon oranı ise belirsizdir. Kahve Dünyası bayilik için firma eğitim şartı koymuştur.

Franchise Veren Kafeler

Franchise veren pek çok kafe var. Eğer yukarıda sıraladığımız markalar sizin için uygun değilse, şimdi sıralayacağımız markalara da bakabilir ve bu markalar ile francising için iletişim kurabilirsiniz. Unutmayın, bayilik veren firmalar, bayilik verdikleri kişilerin kullanacakları dükkandan dükkanın bulunacağı noktaya kadar pek çok etkeni bir kural olarak belirleyebilmektedirler. Bu açıdan bir dükkan kiralamadan önce mutlaka bayilik şartlarını okumalısınız.  İşte bayilik veren kafeler :

 • Gloria Jeans Café
 • Tchibo Café
 • MADO
 • Breadlı
 • London Café
 • Cezveden
 • Bombty Dospresso

Franchise Veren Marketler

Eğer kafeden ya da bir mağazadan ziyade bir market konsepti ile franchising arıyorum diyorsanız, sizin için bayilik veren marketler hangileridir, bunu da araştırdık. İşte bayilik veren marketler:

 • A101
 • BIM
 • UCZ
 • ŞOK
 • EKOMİNİ
 • SEÇ MARKET

Ücretsiz bayilik veren firmalar için linke tıklayabilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.